Charita sobě seminář o problematice dědictví
29. září 2020 Aktuálně u nás

Charita sobě seminář o problematice dědictví

Jak víte, v minulém týdnu se Charitní pečovatelská služba přestěhovala do objektu na ul. Beskydská. V prostorech vonících novou malbou a novým nábytkem se ve čtvrtek 24. září konal další seminář interního vzdělávání Charita sobě.

Pro velký ohlas již podruhé přednášela pracovnice Poradenského centra ve Frýdlantě nad Ostravicí Lenka Janečková na téma Problematika dědictví. Tento seminář byl určen tentokrát pracovnicím Charitní pečovatelské služby. Může to znít poněkud krutě, ale dědictví se týká každého z nás. Během semináře lektorka přítomné provedla zákonnými možnostmi dědění (ze závěti, podle dohody dědiců nebo ze zákona). Věnovala se také palčivým otázkám dědění, jako jsou zadlužené dědictví, nepominutelný dědic, vydědění potomka, nebo problematice dědění nesezdaných párů. Již v průběhu semináře lektorka odpovídala na řadu dotazů. Pracovnice pečovatelské služby velmi ocenily informace, které se dozvěděly a uvedly, že se jim budou hodit jak pro osobní život, tak i pro klienty, kterým je mohou předat a doporučit naše Poradenské centrum.

Ing. Drahomíra Gongolová

Ing. Drahomíra Gongolová

personalista
Tel.: 739 588 833 E-mail: Zknr5_~jW5ty45ed-onjGK7%WkvDR4c4Ys