Charitativní aukce pořádaná asociací podnikatelek ve prospěch hospicu ve Frýdku-Místku
14. října 2020 Aktuálně u nás

Charitativní aukce pořádaná asociací podnikatelek ve prospěch hospicu ve Frýdku-Místku

V páteční dobročinné aukci ve prospěch mobilního hospicu Charity Frýdek-Místek se dražila umělecká díla od celkem třiceti autorů. Aukci uspořádala Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM), jejíž prezidentka Kateřina Haring výtěžek aukce ve výši 50.000 Kč předala řediteli Charity Frýdek-Místek Martinu Hořínkovi. Záštitu nad dobročinnou dražbou převzali náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo, senátor Jiří Carbol a náměstek primátora Frýdku-Místku Marcel Sikora.

Mobilní hospic nabízí pro lidi v závěru života péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního v domácím prostředí. Společně pomáhají nemocnému zvládat bolest a další průvodní jevy terminální fáze onemocnění. „Jde již o druhý ročník dobročinné aukce, tentokrát jsme spolupracovali s Charitou Frýdek-Místek. Jsem moc ráda, že se nám podařilo v této složité době aukci úspěšně zorganizovat a že její výtěžek pomůže podpořit péči o nevyléčitelně nemocné. Peníze konkrétně pomohou při nákupu auta,“ uvedla prezidentka ČMAPM Kateřina Haring. Mezi 115 draženými uměleckými díly byly obrazy, grafiky, fotografie, sochy a keramika od třicítky autorů včetně Jiřího Štreita, Daniela Balabána, Jiljí Hartingera, Ireny Budweiserové, Jana Odvárky, Dagmar Sofie Molinové, Magdalény Novákové a dalších.

Charita Frýdek-Místek funguje jako nestátní nezisková organizace poskytující široké spektrum sociálních služeb od roku 1992, organizačně spadá pod Charitu České republiky. Cílovou skupinou uživatelů jejích služeb jsou senioři, lidé s psychickým onemocněním a mládež ohrožená sociálním vyloučením.

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek byla založena jako dobrovolné profesní sdružení v roce 1995 a dnes sdružuje na 150 podnikatelek. Za 25 let své existence pomohla tisícům podnikatelek v profesním vzdělávání a růstu prostřednictvím nabídky individuální podpory, kurzů, konferencí a projektových aktivit.