Charitním dobrovolníkům bylo uděleno požehnání
22. června 2020 Aktuálně u nás

Charitním dobrovolníkům bylo uděleno požehnání

Již mnoho let je v naší Charitě hezkou tradicí udělit dobrovolníkům v období svátku Letnic požehnání pro jejich dobro aktivity, které jsou nezištné, odehrávají se v jejich volném čase a mají široký lidský rozměr.

Letos se dobrovolníci sešli 17. června v Domě pokojného stáří. Pozvání přijal P. František Boldy, administrátor frýdecké farnosti, který se dotkl tématu darů Ducha svatého, poté proběhla společná modlitba a na závěr udělil všem své požehnání. Dobrovolníky nato pozdravil ředitel Martin Hořínek, který všem poděkoval za to, co pro druhé dělají a mimo jiné sdělil, „že jsou solí, bez které by nic nemělo tu správnou chuť.“

Děkujeme Vám, charitní dobrovolníci, za vše, co pro naše klienty děláte!

Mgr. Martina Petrová

Mgr. Martina Petrová

office manažer, koordinátor dobrovolníků
Tel.: 733 741 897 E-mail: 88EDZ.54_.GB5f56LTprRb~lW~zhTj