Doučování v novém školním roce
9. října 2020 Aktuálně u nás

Doučování v novém školním roce

S novým školním rokem začíná a zároveň pokračuje Doučování v celém Frýdku-Místku.

V létě se naše aktivita zaměřila nejen na doučování dětí, které měly opakovat ročník, ale nově i na doučování dětí cizinců. Doučujeme celkem 3 rodiny, jejichž mateřským jazykem není český jazyk. Máme navázanou i spolupráci s učiteli těchto dětí a zpětnou vazbu, že děti dělají v jazykovém vyjadřování pokroky, což nás těší a motivuje v další práci.

Jak se nechala slyšet paní učitelka v jedné nejmenované MŠ: „Rok ve školce neudělal s chlapcem to, co dva měsíce doučování během léta. Jde vidět jaký má individuální přístup obrovský dopad.“

Rovněž jsme se zapojili do projektu České asociace streetwork: „Podpora vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením v době pandemie COVID-19“. Naší hlavní rolí v projektu je sdílení našich zkušeností s ostatními zapojenými organizacemi po celé České republice. Práce doučujících, kteří docházejí do rodin a jsou často prostředníky mezi školou a rodinou, dopadá na úrodnou půdu. Dále rozšiřujeme povědomí o naší aktivitě po celém Frýdku-Místku. Jedním takovým sdílením byla účast na Pracovní skupině – děti, mládež, rodina …. Nadále také informuje školy ve FM o naší činnosti. Často se stává, že nás předběhnou sami rodiče, v jejichž rodinách doučujeme a doporučují nás svým blízkým.

Ještě nedávno byl nedostatek doučovatelů, což se však začalo minulý týden měnit. Nyní se téměř každý den hlásí zájemci o pozici doučovatele. Tímto děkujeme všem, kteří šíří vědomí o činnosti naší služby jako příklad dobré praxe.