Generace XYZ Zobrazit fotogalerii
22. července 2020 Aktuálně u nás

Generace XYZ

Série přednášek z cyklu Charita sobě – interní vzdělávání pokračovala v pátek 17. července přednáškou na téma „Generace XYZ“.

Lektorkou byla Mgr. Martina Petrová. Velmi lákavé byly jednotlivé okruhy, kterým byl seminář věnován. Zde jsou: Víte, kdo to jsou mileniálové? Komu se přezdívá Husákovy děti a jak se projevuje tichá generace? Jaké mohou být mezi generacemi rozdíly ve vztahu k moderním technologiím, k práci, k financím? Těmito oblastmi jsme se postupně prokousávali a společně s paní lektorkou nacházeli zajímavé odpovědi a poznatky i charakteristické znaky jednotlivých generací. Dozvěděli jsme se, že v naší organizaci pracují zaměstnanci všech těchto generací: Baby boomers (1946-1964), generace X (1965-1980), generace Y (1981-1999) i zástupce generace Z (2000-2010). Měli jsme si možnost prohlédnout dobové fotografie charakteristické pro každou z těchto generací, což bylo velmi zajímavé. Fotografie v nás vzbudily vzpomínky i úsměv.

Velmi příznivě, pozitivně a poutavě na nás působil přirozený projev lektorky paní Martiny Petrové, její odborné znalosti podané nám takovou formou, která nám umožnila v daném okamžiku přenést se v mysli vždy do konkrétní generace. Bylo dobré, že i mezi účastníky semináře byly zastoupeny téměř všechny generace. Společně jsme se shodli na tom, že abychom my zaměstnanci mohli plout společně na jedné lodi, musíme se naučit vzájemně se respektovat, chápat se, tolerovat, přijímat jeden druhého, ať už patříme k jakékoli generaci.

Samozřejmě to chce dávku pokory a trpělivosti. Pokud toho chceme dosáhnout, musíme začít každý sám u sebe.

Ing. Ludmila Moniaková

administrativní pracovník Dům pokojného stáří
Tel.: 739 002 793 E-mail: 7nqwZ-548hAsR9enW7c-T65j4mnp3W7r