Konference - „Řezáním to neřeš“ Zobrazit fotogalerii
19. října 2020 Aktuálně u nás

Konference - „Řezáním to neřeš“

Je za námi, troufám si tvrdit hodně povedený, první ročník minikonference na téma sebepoškozování dětí a mládeže s názvem „Řezáním to neřeš“. Termín, kdy se akce konala, byl 14. říjen 2020, od této středy došlo také na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Konferenci se díky našim kolegům z terénní služby Rebel podařilo vysílat online.  

Minikonference byla určena pro rodiče, kteří měli zájem více se dozvědět o sebepoškozování dětí, tak pro  odborné pracovníky z řad pedagogů, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, kurátory a sociální pracovníky pracující s dětmi a mladistvými, stejně jako pro širokou veřejnost. Prolínala se zajímavými okruhy této problematiky, odborník v oblasti psychiatrie a psychoterapie MUDr. Jana Schwarzová nastínila důvody, kvůli kterým se děti a adolescenti sebepoškozují. Pracovnice krizového centra pro děti a rodinu, Bc. et Bc. Lenka Celerová, se podělila o případové kazuistiky ze své praxe. A odborník v oblasti klinické psychologie a psychoterapie Mgr. Jakub Majetný probral komunikaci, konkrétně tedy jak s dítětem komunikovat pří zjištění, že si ubližuje. Po každé přednášce byl prostor také na reakce a dotazy sledujících, na které bylo lektory kurzu online odpovídáno.

Minikonference byla hrazena z projektu Moravskoslezského kraje.

Naše rovnováha – Odkaz na bulletin Kolibřík – pro mezioborovou spolupráci, je prostorem pro sdílení informací všem, kteří chtějí fungovat v síti zdravotní, sociální a pedagogické. Kolibřík je určen jak pro odborníky pomáhajících profesí, tak také pro rodiče dětí s postižením, pečující osoby a klienty – tedy uživatele služeb.  https://naserovnovaha.cz/bulletin-kolibrik/ 

logo_cesky_corel

Silvie Vojkovská

Silvie Vojkovská

manažer komunikace
Tel.: 733 741 564 E-mail: %byFZ32n-cxy.ca7VX~mYZhaa8swO1p