Do programu Prázdnin ve městě se kromě Klubu Nezbeda aktivně zapojilo také Centrum Pramínek, které si pro děti připravilo úžasné dopoledne plné čar a kouzel.

Malí kouzelníci zavítali do proslulé bradavické Školy čar a kouzel. Vybaveni magickými hůlkami, speciálními kotlíky či jiným sportovním náčiním, museli absolvovat několik úkolů, aby projevili svou zdatnost v mnoha různých kouzelných oborech. Například prokazovali znalosti v hodině bylinkářství, když museli poznávat nejznámější bylinky. Aby odolali náročným kletbám, vytvořili si mladí kouzelníci magické amulety. Speciální schopnosti děti otestovaly při hledání kouzelných klíčů, během náročného tréninku létání na koštěti nebo třeba při hodině kouzelných lektvarů. Každá snaha je po zásluze odměněna nejen v Bradavicích, ale také v naší prázdninové škole, mladí čarodějové tak za prokázané znalosti a snahu mohli získat odměnu v podobě balíčku kouzelných dobrot.

Mgr. Jana Opluštilová

Mgr. Jana Opluštilová

PR manažer
Tel.: 734 682 682 E-mail: 58AkO~fdblGs2~l7VX~mYZhaa8swO1p