Vítězství v hlavě Zobrazit fotogalerii
21. září 2020 Aktuálně u nás

Vítězství v hlavě

„Vítězství v hlavě“ tak zněl název dalšího z našich kurzů interního vzdělávání Charita sobě. Lektorkou byla paní Hanka Baránková, která se tohoto tématu zhostila jako vždy bravurně. Po úvodním přivítání jsme byli rozděleni do skupin, ve kterých jsme měli možnost přemýšlet nad otázkami, které nás v této oblasti zajímají a postupně během celého semináře jsme se jimi společně zabývali. Byly mezi nimi otázky jako, co je to vítězství, jak se motivovat a kde motivaci hledat, jak se dostat do stavu „flow“, jak se smířit s prohrou a jak všechny tyto situace zvládat…

Každý člověk je jiný, to co jeden považuje za úspěch či vítězství, jiný tak vnímat nemusí, ale všichni máme společnou touhu, někým být, někam patřit, co nejvíce se přiblížit své spokojenosti. Proto tedy vítězství pro každého z nás znamená něco jiného. Rozdílné vnitřní nastavení každého z nás, vede k rozdílům také v motivaci. Důležité je zamyslet se nad sebou samým a svými schopnostmi, které potřebujeme k dosažení cíle. Je dobré mít cíle, které jsou pro nás výzvou, ale zároveň jsou zvládnutelné. Dalším tématem byl Flow stav, což je duševní stav, který je popisován jako hluboké soustředění výhradně na vykonávanou aktivitu, ne na sebe nebo své vlastní emoce. U tohoto tématu, bylo zmíněno jméno psychologa maďarského původu a zároveň autora knihy FLOW – O štěstí a smyslu života, M. Csikszentmihalyiho, podle kterého je flow stav naprosto soustředěné motivace. Je to cílevědomé zaujetí, při kterém člověk plně ovládá své emoce, které mu pomáhají k lepšímu výkonu v jeho činnosti. Probrali jsme způsoby, jakými můžeme různé situace zvládat, tzv. copingové strategie.

Došli jsme k závěru, že stejně jako je důležité, mít natrénováno po fyzické stránce je důležitá vnitřní podpora sebe sama a naše vnitřní nastavení, u kterého je dobré se zaměřovat na reálné pozitivní myšlenky a zaměřit se na posun, ne na porovnávání s druhými.

Moc děkujeme.

Silvie Vojkovská

Silvie Vojkovská

manažer komunikace
Tel.: 733 741 564 E-mail: %byFZ32n-cxy.ca7VX~mYZhaa8swO1p