Zkroťte své finance 4. - Nic jsem nepodepsal a přesto dlužím
3. srpna 2020 Aktuálně u nás

Zkroťte své finance 4. - Nic jsem nepodepsal a přesto dlužím

V minulém díle naši minisérie jsme se věnovali dluhům, do kterých se můžeme dostat pomocí jednoho našeho podpisu. Jsou však i závazky, které vzniknou, aniž bychom cokoliv podepsali. Mnohdy o těchto dluzích nevíme, nebo si je neuvědomujeme. Může se také stát, že je záměrně neřešíme a čekáme, jak „se to vyvrbí“. Hra na „mrtvého brouka“ se však obvykle nevyplácí.

Jako občani této země máme svá práva a povinnosti a pokud své povinnosti neplníme, mají státní instituce a další osoby nástroje, jak mohou tyto povinnosti vymáhat. Jedním z našich závazků je poplatek za odvoz odpadů. Hrazení těchto poplatků upravuje vyhláška obce, ve které bydlíme nebo kde máme nemovitost. Pokud vlastníme i čtyřnohého mazlíčka, nesmíme opomenout ani na poplatek za psa.

Dalším zdrojem problémů mohou být televizní a rozhlasové poplatky, na které je velice lehké zapomenout. Obzvláště při stěhování do nového bydliště je potřeba si pohlídat, zda máme vyřešen způsob, jak tyto poplatky hradit.

To, že podpisem nájemní smlouvy mi vzniká povinnost hradit nájem, je celkem jasná věc. Stejně jako zaplatit služby spojené s bydlením, třeba elektřina, plyn, voda, nebo internet. Ale někdy náš rozpočet překvapí nečekaná platba spojená s nedoplatkem na těchto službách. I pro tyto případy se hodí finanční rezerva, jež jsme zmiňovali v 1. díle našeho seriálu.

Pokud jsme bez zaměstnání, je hrazení závazků poněkud komplikované již z důvodů snížení příjmů. Každopádně je ale potřeba myslet na to, že pokud nemám zaměstnavatele, který by za mě platil zdravotní pojištění, je potřeba tuto povinnost nějak řešit. Pokud se zaevidujeme na Úřadu práce, hradí toto pojištění stát. V případě, že na úřadu zaevidovaní nejsme, musíme si zdravotní pojištění platit sami.

Z mnoha zkušeností víme, že do astronomický částek se mohou vyšplhat i různé nerozvážností mládí, nejčastěji jízdy na černo v hromadné dopravě.

Pokud bychom mohli uvést nějakou všeobecně platnou radu, tak nejdůležitější je přebírat poštu, číst veškerou korespondenci a reagovat na ní. Uvědomme si však, že většina institucí nám bude posílat poštu na adresu trvalého pobytu, pokud neuvedeme adresu jinou. Vyřešit doručovací adresu bývá často prvním preventivním krokem jak předejít zadlužení. 

Pokud vás již dluhy dostihly, můžete se obrátit na Poradenské centrum sídlící ve Frýdlantě nad Ostravicí, které je zařízením Charity Frýdek-Místek. Zde se věnujeme dluhovému poradenství a jsme schopni vám pomoci v otázkách dluhové problematiky. Veškeré poradenství poskytujeme bezplatně. Bližší informace podáme na tel. čísle 737 627 872.

Mgr. Lenka Janečková

Mgr. Lenka Janečková

sociální pracovník Poradenského centra
Tel.: 737 627 872 E-mail: _hEkU.541kLn2ZdlVX~mYZhaa8swO1p