Dobrovolnické centrum

 

dobrovolníciOd 1. dubna 2003 začalo v Charitě Frýdek-Místek působit Dobrovolnické hnutí, které vzniklo především z potřeby pomáhat lidem a zapojit veřejnost do služeb těm, kteří se ocitli v obtížné životní a nepříznivé sociální situaci. V červnu 2014 bylo Dobrovolnického hnutí přejmenováno na Dobrovolnické centrum.

Posláním dobrovolnického programu je podpora klientů Charity Frýdek-Místek, pomoc při jejich aktivizaci a spolupodílení se na smysluplném a kvalitním trávení volného času. Dobrovolnická činnost vede ke zkvalitnění péče o naše klienty. Posláním je rovněž podpora seberalizace dobrovolníků.

 

Kdo je dobrovolník, jaké jsou jeho předpoklady

"Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci."

Dobrovolníkem Charity Frýdek-Místek se může stát každý člověk starší 15 let, který ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu projeví zájem vykonávat dobrovolnickou činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníci působí jako společníci našich klientů, nenahrazují práci zaměstnanců, nečiní to, za co je odpovědný personál, ale přináší kousek sebe. Dělí se s námi o to, co umí, o své životní postřehy, zážitky, zkušenosti a dovednosti.

Předpokladem pro dobrovolnickou aktivitu je ochota a prostor věnovat svůj volný čas druhým lidem, umět jim naslouchat, být empatický, trpělivý a mít určité komunikační dovednosti.

 

Co může dobrovolník získat?

Naším cílem jsou spokojení dobrovolníci, kteří se cítí být potřební, jasně vnímají svou úlohu v charitním středisku a jsou součástí týmu našich pracovníků.

Formou dobrovolnické činnosti má každý možnost setkávat se s lidmi a pomoci těm, kteří pomoc druhé osoby z nejrůznějších důvodů potřebují. Dobrovolnická činnost je nejen přínosem a obohacením pro ty, kteří pomoc přijímají, ale také pro ty, kteří pomoc poskytují.

Dobrovolníci získávají díky svému působení nové zkušenosti a dovednosti, pocit užitečnosti, kvalitní a smysluplné trávení volného času, navazují nové přátelské vztahy a mohou všestranně rozvíjet svou osobnost.

Dobrovolníci se pravidelně setkávají 5x ročně. Na setkáních si předávají zkušenosti ze svých dobrovolnických aktivit, vzájemně se seznamují a získávají informace o uplynulých či nadcházejících aktivitách.

Jako poděkování za jejich záslužnou činnost nabízí Dobrovolnické centrum možnost účastnit se různých volnočasových programů jako pletení z pedigu nebo kurz základů keramiky, výrobu adventních věnců, společné vytváření vánočních přání, kurz 1. pomoci, požehnání pro dobrovolníky, přednášky a interaktivní semináře týkající zkvalitnění dobrovolnické služby. Dobrovolníkům je nabídnuta 1x ročně supervize jako podpora pro jejich dobrovolnickou činnost.

 

Zaujala Vás myšlenka dobrovolnictví?                                                             
Zbývá Vám nějaký volný čas?
Rádi byste ho využili ku prospěchu lidem, kteří to potřebují?

Pokud ano, neváhejte a dejte nám o sobě vědět, kontaktujte nás, těšíme se na Vás!

 
Dobrovolnické centrum je provozováno s finanční podporou Statutárního města Frýdek-Místek

1467877283_logo_84_1