Doučování dětí ve Frýdlantu nad Ostravicí

 

IMG_2344Charita Frýdek-Místek nabízí ve Frýdlantu nad Ostravicí již od října 2013 během školního roku bezplatné doučování pro děti 1. stupně ZŠ. Jedná se o systematickou podporu, ne o nárazovité doučování např. před písemkou.

Každé dítě má přiděleného jednoho konkrétního dobrovolníka, který se mu věnuje pravidelně jednu hodinu týdně a rozvíjí jeho studijní dovednosti na základě předem vytvořeného individuálního plánu. Cílem je podpora sebedůvěry dítěte, poukázání na jeho úspěchy a schopnosti.

Dobrovolníci jsou studenti gymnázií ve Frýdlantu nad Ostravicí a dospělí, kteří prošli proškolením v Poradenském centru Charity Frýdek-Místek, které jim také po celou dobu projektu zajišťuje supervizní a metodické vedení.

Projekt je určen především pro děti, které mají těžkosti s učením a kterým rodiče z různých důvodů nemohou zajistit dostatečnou studijní podporu. Projekt je určen žákům 1. až 5. třídy ze základních škol ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Rodiče dětí mohou zároveň v Poradenském centru také využít sociálně-právní poradenství, rodinné poradenství a psychoterapii.

 

Podmínky účasti dítěte v projektu doučování:

  • souhlas rodičů s doučováním
  • uzavření písemné smlouvy s Dobrovolnickým centrem
  • zájem dítěte o doučování
  • pravidelné docházení dítěte na doučování
  • trvající nebo počínající studijní obtíže dítěte
  • ochota třídního učitele dítěte spolupracovat s koordinátorem projektu (podněty pro vytvoření individuálního plánu dítěte)
     

Časové trvání projektu v následujícím školním roce:

1. pololetí školního roku 2016/2017: od 10. října 2016 do 27. ledna 2017
2. pololetí školního roku 2016/2017: od 15. února 2017 do konce května nebo začátku června 2017

Zájemci o doučování, ať už rodiče žáků nebo dobrovolníci, se mohou přihlásit do 27. ledna 2017.

Místo uskutečnění projektu: farní centrum, Náměstí 2, Frýdlant nad Ostravicí.

Koordinátorka projektu: Mgr. Martina Petrová                                                                     

Supervizorka projektu: Mgr. Hana Baránková

 

Více fotografií z doučování si můžete prohlédnout ZDE