Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví je dnes pro stále větší množství firem smysluplná a běžná forma naplňování jejich společenské odpovědnosti (anglicky Corporate Social Responsibility - CSR)
Jedná se o formu firemního dárcovství, kdy místo peněz daruje firma čas, práci a schopnosti svých zaměstnanců, a to na veřejně prospěšný projekt. Díky firemnímu dobrovolnictví je tedy možné přirozeně propojit komerční a neziskový sektor.

Firemní dobrovolnictví přináší užitek všem zapojeným stranám:

  • nezisková organizace získá zdarma pracovní sílu, která jí pomůže vyřešit její potíže nebo vylepšit prostředí pro klienty
  • zaměstnanci firem zažijí velmi specifický den, který jim pomůže vystoupit z každodenního stereotypu a dovolí jim podívat se na svůj život z odstupu. Díky osobní zkušenosti rovněž mohou lépe pochopit problematiku neziskové organizace
  • zaměstnavatelé vysílají pozitivní signál směrem k obyvatelům regionu a ukazují, že jim záleží na kvalitě jejich života a rozvoji komunity

 

Firemní dobrovolníci u nás

V Charitní odlehčovací službě pomáhal firemní dobrovolník

V Charitní odlehčovací službě pomáhal firemní dobrovolník

Konec září se nesl ve znamení příjemných teplot a hezkých slunečných dnů. Díky tomuto příznivému počasí mohl proběhnout pro nás již tradiční den firemního dobrovolnictví s firmou ArcelorMittal.

Poděkování dobrovolníkům

Poděkování dobrovolníkům

V sobotu 2. prosince se v odpoledních hodinách sešli dobrovolníci Charity Frýdek-Místek, Adry a Slezské diakonie ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku na společné akci tří organizací s názvem Modlitba za dobrovolníka.

 

Pomoc firemních dobrovolníků z ArcelorMittal

Pomoc firemních dobrovolníků z ArcelorMittal

V pátek 27. října proběhl v naší Charitě letos již potřetí Den firemního dobrovolnictví, tentokrát s firmou ArcelorMittal. Ta vyslala své 3 zaměstnance do středisek Oáza pokoje a Dům pokojného stáří.V Oáze pokoje se 2 firemní dobrovolníci věnovali klientům – zahráli s nimi hry a připravili si cestopisnou přednášku o Madeiře, která byla poutavá a klienty zaujala. V Domě pokojného stáří pomáhal dobrovolník se stěhováním nábytku a s malováním kancelářských prostor. Následující týden v pátek 3. listopadu přišli 3 zaměstnanci ArcelorMittal vymalovat chodbu, která vede k Dennímu centru Maják. Každá pomoc ze strany firemních dobrovolníků je neocenitelná a věřím, že tyto dny pomoci budou pokračovat také v příštím roce.

 

Díky Charitě se cítím potřebný

Díky Charitě se cítím potřebný

tak znělo motto prvního setkání dobrovolníků oblastních charit působících v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka, kteří pomáhají nejrůznějším způsobem lidem ve svém okolí. Setkání dobrovolníků proběhlo v sobotu 23. září 2017 v odpoledních hodinách. Jeho cílem bylo sdílení zkušeností, rad a další povzbuzení do pomoci potřebným lidem.

V Centru Pramínek pomáhali firemní dobrovolníci

V Centru Pramínek pomáhali firemní dobrovolníci

Ve středu 23. srpna proběhl Den firemního dobrovolnictví s firmou Huisman. Ta vyslala své 3 zaměstnance, kteří malovali kancelář a kuchyň v Centru Pramínek.

Uživatelé Domu pokojného stáří se nenudí

Uživatelé Domu pokojného stáří se nenudí

Za krásného počasí se senioři z Domu pokojného stáří věnují zahradním aktivitám. Když sluníčko dovolí, tráví většinu času na zahradě.

Doučování ve Frýdlantu n/O

Doučování ve Frýdlantu n/O

S koncem školního roku bývá spojeno kromě jiného také ukončení doučování žáků 1. stupně základních škol ve Frýdlantu. Projekt doučování běžel již 4. školním rokem a probíhal v rekonstruovaných prostorách Farního centra. Do projektu se v uplynulém školním roce zapojilo 5 dětí z 2. až 5. třídy, které měly těžkosti s učením a kterým rodiče nedokázali zajistit dostatečnou studijní podporu.

Dobrovolníci si vychutnali skvělé bramborové placky

Dobrovolníci si vychutnali skvělé bramborové placky

Čtvrteční odpoledne se dobrovolníci Charity Frýdek-Místek sešli na zahradě Domu pokojného stáří a společně si vychutnali bramborové placky, které pro ně připravila koordinátorka dobrovolníku Martina Petrová spolu s dobrovolnicemi Aničkou, Helenou M., Mirkou a Helenou J.

Dobrovolníkům bylo uděleno požehnání

Dobrovolníkům bylo uděleno požehnání

Jak se již stalo tradicí, každoročně je charitním dobrovolníkům nabídnuto požehnání pro jejich nezištnou pomoc.

Dobrovolníci absolvovali kurz 1. pomoci

Dobrovolníci absolvovali kurz 1. pomoci

Dobrovolníci mají možnost se každý rok v květnu zúčastnit kurzu 1. pomoci, který není jenom teorií, ale také praktickým nácvikem, jak zachránit život člověka v různých životu ohrožujících situacích.