Pro zájemce

 

Chcete se stát dobrovolníkem?

Než se rozhodnete stát se dobrovolníkem, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • proč se chci stát dobrovolníkem?
 • co od této činnosti očekávám?
 • kolik času mohu dobrovolnické činnosti věnovat?
 • chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolnické pomoci mohl/a využít?
 • jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá?

Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.

V případě zájmu o dobrovolnickou aktivitu absolvuje dobrovolník vstupní rozhovor s koordinátorkou pro dobrovolnickou činnost, která jej seznámí s možnostmi dobrovolnické činnosti v Charitě Frýdek-Místek a vzájemně si ujasní své představy o budoucí spolupráci. Pro dobrovolnickou činnost je důležitá motivace dobrovolníka, na kterou je během vstupního rozhovoru dotazován.

Po úspěšném absolvování vstupního rozhovoru prochází dobrovolník povinným školením, během kterého je seznámen s posláním Charity Frýdek-Místek a jejími středisky, s náplní činnosti dobrovolníka, s organizací Dobrovolnického centra a se svými právy a povinnostmi. Na závěr školení vyplní dobrovolník Registrační kartu a Závazek mlčenlivosti. Před zahájením dobrovolnické aktivity je mezi dobrovolníkem a Charitou Frýdek-Místek uzavřena Smlouva o výkonu činnosti dobrovolníka.

 

Jak mohou dobrovolníci pomoci

Dobrovolníci nenahrazují práci zaměstnanců, ale stávají se společníky našich klientů, kterým pomáhají kvalitně a smysluplně trávit jejich volný čas.

Mezi náplň činnosti dobrovolníků patří:

 • společenský kontakt s klienty v charitních střediscích a domácnostech, a to formou povídání si, čtení, hraní stolních her, procházek po okolí
 • doprovázení klientů na mši sv., koncerty, do obchodu, do kavárny, na výlety pořádané charitním střediskem apod.
 • pomoc při přípravě a realizaci pracovních terapií a kreativních volnočasových činností jako jsou výtvarné techniky, zpívání a hraní na hudební nástroje, pečení a vaření, pomoc s tréninkem paměti, pomoc s prací na PC
 • doučování dětí na prvním stupni ZŠ
 • pomoc Charitě Frýdek-Místek při přípravě a realizaci různých veřejných jednorázových akcí s kulturním, společenským a sportovním zaměřením
   

Komu dobrovolníci pomáhají

Dobrovolníci v Charitě Frýdek-Místek pomáhají seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, lidem s psychickým onemocněním a dětem a mládeži ohroženými rizikovým způsobem života.

Činnost dobrovolníka je řízena koordinátorkou pro dobrovolnickou činnost a pověřenými zaměstnanci, tzv. kontaktními osobami pro dobrovolníky na jednotlivých střediscích.

Naši dobrovolníci pomáhají na těchto zařízeních: