Hodnotící dotazník pro dobrovolníky Charity Frýdek-Místek

1. Jaká byla forma Vaší dobrovolnické pomoci:
3. Získal/a jste školením dostatek informací pro dobrovolnictví v naší organizaci:
4. Shodovaly se Vaše představy o Vaší dobrovolnické činnosti v Charitě Frýdek-Místek se skutečností:
5. Ocenil/a byste jiné formy podpory pro dobrovolníky:
6. Účastnil/a jste se někdy supervizí pořádaných pro dobrovolníky:
7. Přinesla Vám dobrovolnická činnost v Charitě Frýdek-Místek něco nového?
8. Myslíte si, že klienti vnímají a přijímají dobrovolníky pozitivně?
9. Myslíte si, že personál střediska vnímá a přijímá dobrovolníky pozitivně?
10. Moje spolupráce a komunikace s personálem střediska je podle mě:
Jsem:
Jsem:

Děkujeme za Vaši pomoc a zpětnou vazbu.

Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA