Mgr. Vlastimil Petr Tel.: 731 604 378
cenC-7ca75Co-b4WH-uk87j71fkmb vedoucí střediska/zástupce ředitele
Mgr. Pavlína Hekerová Tel.: 737 627 906
_8IvZ.543.xo8~l7VX~mYZhaa8swO1p manažerka kvality/zástupce ředitele
_8IvRWilflxk2~l7VX~mYZhaa8swO1p vedoucí Charitní ošetřovatelské služby
Mgr. Marcela Piskořová Tel.: 733 676 613
88EmV-54_bFu5benW7c-T65j4mnp3W7r vedoucí Charitní pečovatelské služby, sociální pracovník
Michaela Míčková, DiS. Tel.: 731 133 020
8bprR3b7Tfvm1~l7VX~mYZhaa8swO1p sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby, půjčovna pomůcek
Mgr. Hana  Baránková Tel.: 603 356 766, 595 171 681
Mgr. Aneta Prokešová Tel.: 739 481 212
WgrDRWfj-drC5f56LTprRb~lW~zhTj vedoucí terénní služby Rebel, sociální pracovnice
7.AuRWi_X.FD5f56LTprRb~lW~zhTj vedoucí Centra Pramínek, sociální pracovnice
Mgr. Alena  Kopidolová Tel.: 732 628 731
6eHl43p80_njGK7%WkvDR4c4Ys vedoucí klubu Nezbeda, sociální pracovnice
Marie Medková Tel.: 730 524 664
-_yoY1enW-vh9-krX8m%C1.7~bGkW_29g Vedoucí Charitní odlehčovací služby a charitního týdenního stacionáře
Ing. Pavel Hrtús Tel.: 731 513 941
_8Io2W.janFjGK7%WkvDR4c4Ys vedoucí technického úseku Dům pokojného stáří
Bc. Nikola Hrtúsová Tel.: 734 786 299
9bxy2Z2%~mHC5f56LTprRb~lW~zhTj vedoucí zdravotního úseku Dům pokojného stáří