Kontakty

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Vlastimil Petr

vedoucí střediska, zástupce ředitele
Tel: 731 604 378     cenC-7ca75Co-b4WH-uk87j71fkmb

Mgr. Pavlína Dvořáková

metodik kvality sociálních služeb, auditor, zástupce ředitele
Tel: 737 627 906     _8IvZ.54ZoBBR9enW7c-T65j4mnp3W7r

Mgr. Marcela Piskořová

vedoucí Charitní pečovatelské služby, sociální pracovník
Tel: 733 676 613     88EmV-54_bFu5benW7c-T65j4mnp3W7r

Michaela Míčková, DiS.

sociální pracovník Charitní pečovatelské služby, půjčovna pomůcek
Tel: 731 133 020     8bprR3b7Tfvm1~l7VX~mYZhaa8swO1p

Mgr. Hana Baránková

vedoucí Poradenského centra
Tel: 603 356 766, 595 171 681     38AkO05jWgxy.Z4WH-uk87j71fkmb

Mgr. Aneta Prokešová

sociální pracovník
Tel: 739 481 212     WgrDRWfj-drC5f56LTprRb~lW~zhTj

Mgr. Lenka Šebestová, DiS.

vedoucí Centra Pramínek, sociální pracovník
Tel: 733 676 671     7.AuRWi_X.FD5f56LTprRb~lW~zhTj

Mgr. Alena Kopidolová

vedoucí klubu Nezbeda, sociální pracovník
Tel: 732 628 731     6eHl43p80_njGK7%WkvDR4c4Ys

Marie Medková

provozní vedoucí Charitní odlehčovací služby a charitního týdenního stacionáře
Tel: 730 524 664     -_yoY1enW-vh9-krX8m%C1.7~bGkW_29g

Ing. Iveta Zelinová

finanční účetní
Tel: 733 676 609     4orDRWp_7bAy.Z4WH-uk87j71fkmb

Ing. Stanislava Hrůzková

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 605 553 813     %mnxZcb7c8kr8epc-onjGK7%WkvDR4c4Ys

Mgr. Martina Petrová

HR manažer, koordinátor dobrovolníků
Tel: 733 741 897     88EDZ.54_.GB5f56LTprRb~lW~zhTj

Ing. Pavel Hrtús

vedoucí provozního úseku Domu pokojného stáří
Tel: 731 513 941     _8Io2W.janFjGK7%WkvDR4c4Ys

Bc. Nikola Hrtúsová

vedoucí zdravotního úseku Dům pokojného stáří
Tel: 734 786 299     9bxy2Z2%~mHC5f56LTprRb~lW~zhTj

Kateřina Göttlicherová, DiS.

vedoucí střediska, sociální pracovník
Tel: 731 638 280     68Go87d7T%BD--~93.Ey.Z4WH-uk87j71fkmb