Podpora pečujících osob

a2_web_ruceVy pečujete o nemocné
My pečujeme o Vás...

… formou poradenství, zajištěním informací, odlehčovací službou, zapůjčením kompenzačních pomůcek, vzděláváním, zprostředkováním jiné odborné pomoci zdravotní, sociální, psychologické nebo duchovní.

 

Jak nás můžete kontaktovat? 

Můžete zavolat na tel. 737 813 578 nebo napsat na e-mail na rachel.benesova@charitafm.cz a popsat svou situaci.

Co můžete očekávat? 

Pracovník Charity Frýdek-Místek se s vámi domluví na nejbližším možném termínu, kdy se můžete setkat a promluvit si o vaší situaci. Společně pak proberete možnosti řešení a jejich realizaci. Nemusíte se bát, že něco nezvládnete. V pracovníkovi Charity budete mít průvodce, který vám těžkým obdobím pomůže snadněji projít. 

Jaké služby se vám dostane? 

Charita Frýdek-Místek nechce nabízet pouze služby zaměřené na nemocné či nemohoucí osoby, nově nabízí také podporu těm, kdo pečují o své blízké v jejich domovech. Pro mnohé pečující je to nová situace, neví, kde je možné získat pro svého nemocného kompenzační pomůcky, kde žádat o příspěvky na péči, kdo jim pomůže se postarat o jejich blízkého, když potřebují nakoupit nebo si něco zařídit. Už vůbec nepřemýšlí o tom, že by mohli požádat zaměstnavatele o snížení úvazku, aby se dále mohli zapojovat do pracovní činnosti, aniž by nemocný po tu dobu nějak strádal. Možná ani neví, na koho se obrátit pro psychologickou nebo duchovní pomoc. S tím vším se můžete obrátit na nás. 

Kolik vás to bude stát? 

Služby průvodce můžete využít zdarma. 

Služby pečovatelské péče, půjčovny pomůcek, odlehčovací péče a další jsou zpoplatněné. O výši úhrady se můžete informovat na webových stránkách Charity Frýdek-Místek nebo u pracovníka Charity, kterého budete kontaktovat. Na mnohé úkony se však vztahuje nárok na příspěvek státu, pojišťovny nebo nadace. Vše je potřeba prokonzultovat na začátku a rozhodnout se pro nejlepší možné řešení za přístupnou cenu. 

V jakém časovém horizontu můžete očekávat pomoc? 

Charita Frýdek-Místek se dle svých aktuálních možností vždy snaží poskytnout své služby v co nejbližším možném termínu. Zprostředkování pomoci dalších subjektů závisí na vytíženosti týmu, nicméně vždy se snažíme najít způsob, jak pečujícím pomoct. 

Den pro pečující osoby

 

eu podporaProjekt Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015692 je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje

Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 737 813 578
e-mail: lucie.kucova@charitafm.cz 

pngkey.com-desktop-icon-png-8393923

podrobnější kontakty