Nabízené služby

V Poradenském centru nabízíme poradenství v těchto oblastech:

 • rodinné právo
 • sociální dávky, sociální pomoc a pojištění
 • dluhové poradenství
 • bydlení
 • pracovněprávní vztahy
 • majetkoprávní vztahy
 • dluhové poradenství
     - pomoc při návrhu na povolení oddlužen
     - informace při hrozící exekuci
     - pomoc při komunikaci s věřiteli

Sociálně-právní poradenství poskytují Bc. Gabriela Cvejnová a Mgr. Lenka Janečková, sociální pracovnice.

Odborné sociální poradenství v oblasti psychologie poskytují Mgr. Hana Baránková, vedoucí a Mgr. Gabriela Kahánková, psycholožka.

 

V Poradenském centrum neposkytujeme tyto služby:

 • poradenství v oblasti trestního práva
 • poradenství v pozemkové problematice
 • poradenství v komerčních záležitostech
 • nesepisujeme koncepty smluv a podání upravující práva a povinnosti k nemovitostem
 • poradenství daňové
 • provádění notářských zápisů nebo jiné notářské úkony
 • výpočet sociálních dávek (pouze poradenství ohledně těchto dávek)
 • právní zastupování u soudního sporu
 • zprostředkování zaměstnání
 • materiální a peněžitou pomoc
 • mediaci
 • psychologická vyšetření a posudky