Beskydské centrum duševního zdraví

Beskydské centrum duševního zdraví funguje na základě spolupráce Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. a Charity Frýdek-Místek. Svou činnost zahájilo dne 1. 7. 2020.

Centrum vzniklo v návaznosti na proces Reformy psychiatrické péče, jejímž cílem je zvyšování kvality života osob s duševním onemocněním. Centra duševního zdraví propojují zdravotní a sociální péči poskytovanou v terénu skrze multidisciplinární tým. Zajišťují komplexní, koordinovanou a včasnou péči pro lidi se závažným duševním onemocněním ve své spádové oblasti.

Beskydské centrum je součástí projektu „Podpora vzniku center duševního zdraví III“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního projektu Zaměstnanost. Na tento projekt je poskytnutá finanční podpora Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Pro koho jsme:

Služby poskytujeme lidem ve věku 18–65 let se zkušeností se závažným duševním onemocněním, kteří naplňují projevy onemocnění z okruhů:

 • schizofrenie, poruchy s bludy,
 • poruch nálad,
 • obsedantně nutkavá porucha,
 • specifické poruchy osobnosti,

Posouzení a přijetí do služby záleží na individuálním vyhodnocení týmu CDZ.

 

Spádová oblast naší působnosti:

Obce na území obvodu s rozšířenou působností města Frýdek-Místek:

Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobratice, Dobrá, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice

Obce z území obvodu s rozšířenou působností města Frýdlant nad Ostravicí:

Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Malenovice, Metylovice, Pržno, Pstruží, Bílá, Ostravice, Staré Hamry, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem

Adresa Beskydského centra duševního zdraví:

Elišky Krásnohorské 249, Frýdek-Místek 738 01 (budova bývalé lékárny, přízemí), u zastávky MHD „Frýdek, nemocnice“

 

Provozní doba:

Možnost využít služby v terénu: po–pá: 7:00–16:00

Možnost využít denní místnost: po–pá: 9:00–15:00

 

Co poskytujeme:

 • podporujeme klienty na jejich cestě k zotavení (cesta k uspokojujícímu životu budovaná na naději, víře ve vlastní schopnosti, převzetí zodpovědnosti do vlastních rukou a smysluplných životních rolích),
 • podporujeme klienty v zapojení do běžného života (vztahy, práce, vzdělání, bydlení, hospodaření s financemi, péče o sebe a domácnost, volný čas),
 • poskytujeme informace, pomoc při rozhodování, doprovody, podporu, pomoc v životní krizi, pomocí nácviků a rozhovorů rozvíjíme schopnosti a dovednosti klienta,
 • pracujeme také s rodinou klienta a jeho okolím,
 • podporujeme skupinová setkávání,
 • podporou klienta se snažíme omezit nutnost hospitalizací, případně jej doprovázíme během pobytu v nemocnici a při přechodu z hospitalizace,
 • nabízíme terénní a ambulantní služby. K dispozici jsou psychiatr, psycholog, všeobecné sestry se specializací v psychiatrii, všeobecné sestry, sociální pracovníci a peer konzultant

 

Zásady

 • individuální, partnersa respektující přístup – spolupráci přizpůsobujeme jedinečnosti každé osoby, zastáváme názor, že každý je expertem na svůj vlastní život, pracujeme s možností volby, vytváříme bezpečné a důvěrné prostředí,
 • dosažitelnost služby – služby poskytujeme bezplatně, pracujeme v terénu i ambulantně, zázemí centra je bezbariérové. Jsme k dispozici osobně, na mailu i telefonicky,
 • zaměření na zotavení, zdroje a silné stránky,
 • zapojení peer konzultanta – členem týmu je pracovník s vlastní zkušeností s procesem zotavení z duševního onemocnění,
 • udržování a podpora samostatnosti klientů,
 • optimismus – věříme v možnosti zotavení u každého klienta.

 

Kontaktní údaje

Sociální úsek:   

Mgr. Dominika Jonáková – 704 600 368
Mgr. Kateřina Vlčková – 603 977 988

Zdravotní úsek:

Mgr. Dana Adamcová – 704 987 719

 

Informace pro zájemce o službu o zpracování osobních údajů

 

Více informací na webových stránkách Beskydského centra duševního zdraví – www.bcdz.cz

                                                                               Logo_CHARITA FM     Nemocnice

Ministerstvo