Veřejný závazek

Poslání

Posláním Denního centra Maják (dále DC Maják) je podpořit klienty v hledání jejich silných stránek a možností, které jim mohou pomoci lépe zvládat život s jejich nemocí, zapojit se do společnosti a také v tom, aby se začali rozhodovat sami za sebe a naučili se brát za svá rozhodnutí zodpovědnost. DC Maják také nabízí klientům prostor a bezpečné prostředí, s možností aktivně a smysluplně trávit volný čas, procvičovat schopnosti a dovednosti, upevňovat a rozvíjet sociální kontakty.

 

Cíle

Cílem služby je klient, který: 

 • je si vědom svých silných stránek a chce je dál rozvíjet
 • se dokáže rozhodovat
 • si zachová své stávající schopnosti a dovednosti, případně je dál dokáže rozvíjet
 • zvládá upevnit své stávají sociální kontakty nebo dokáže navazovat nové

 

Cílová skupina

DC Maják poskytuje služby osobám:

 • s duševním onemocněním nebo v kombinaci s lehkým mentálním postižením
 • ve věku od 18 do 65 let
 • schopným porozumět a respektovat nastavená vnitřní pravidla služby

DC Maják neposkytuje sociální služby osobám s poruchou autistického spektra.

 

Zásady

 • Zplnomocňování – hledáme společně s klientem co umí, jaké má životní zkušenosti a možnosti ve svém okolí. Podporujeme ho, aby se to vše naučil znovu ve svém životě využívat a věřil si. 
 • Individuální přístup – službu plánujeme společně s klientem, s ohledem na jeho přání, potřeby a možnosti.
 • Partnerský přístup – při jednání se ke klientovi chováme s respektem, nepodceňujeme ho, nehodnotíme. Přijímáme ho takového, jaký je.
 • Bezpečí – klient může před námi bez obav vyjádřit své názory, myšlenky a postoje.