Informace pro zájemce k přijetí

Informace o službě může potencionální zájemce získat

Osobním kontaktem, telefonicky, písemně nebo na webových stránkách Oázy pokoje, z letáku na propagačních akcích, z výroční zprávy.

Základní informace o službě předá kdokoli ze zaměstnanců, podrobnější informace o cílové skupině, o úhradě, o podávání a vyřizování žádostí předá sociální pracovnice.

 

Kde získat žádost

Žádost zájemce získá v kanceláři sociální pracovnice Oázy pokoje, na webových stránkách Oázy pokoje nebo na požádání sociální pracovnice žádost zašle.

 

Podání žádosti

 

Odmítnutí zájemce

 • Z důvodů uvedených v §91 odstavci č. 3, zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách nebo pokud zájemce nespadá do cílové skupiny zařízení.
 • O důvodu odmítnutí je zájemce informován písemně do 30 dnů od data přijetí žádosti. 

 

Zařazení do seznamu žadatelů

 • Zájemce je zařazen do „Seznamu žadatelů“ v případě, kdy splňuje podmínky pro  přijetí do zařízení, ale z kapacitních důvodů nelze zájemce ihned přijmout.
 • Následně jsou zájemci zaslány doplňující informace k žádosti s průvodním dopisem a  to do 30 dnů od data přijetí žádosti.

Pokud zájemce nezašle zpět doplňující informace k žádosti a to nejpozději do 60 dnů od data odeslání/předání doplňujících informací (osobně, písemně dopisem, emailem), bude mu žádost vrácena.

 

Postup pro zájemce - jak se stát naším klientem

 • Vyplňte žádost o poskytování služeb sociální péče v pobytovém zařízení Oáza pokoje.
 • Doložte Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce.
 • Žádost a Vyjádření lékaře odevzdejte v kanceláři sociální pracovnice nebo zašlete na adresu zařízení.
 • Úřední dny kanceláře jsou v pondělí a ve středu v době 9:00-12:00 a 13:00-15:30, příp. i v jiné dny po telefonické domluvě. Kontaktní údaje: 733 676 687, e-mail: oazapokoje@charitafm.cz  

 

Osobní věci a možné dovybavení pokoje pro budoucí klienty:

 • základní hygienické potřeby (zubní kartáček, zubní pasta, šampon, mýdlo, holící potřeby, krém atd.),
 • základní osobní ošacení,
 • domácí obuv,
 • vycházková a sportovní obuv,
 • věci zájmové činnosti.

Pokoj si můžete dovybavit vlastní televizí, rádiem, drobným nábytkem (křeslo, komoda apod.) a věcmi, které se  Vám líbí (např. obraz, fotografie apod.).