ZOOM

foto 2Poskytujeme pomoc a podporu při zapojování do běžné společnosti. Společně s klienty hledáme způsoby, jak se naučit žít s nemocí smysluplný a plnohodnotný život. Neděláme věci za klienty, ale jsme jejich průvodci. Společně hledáme naději, motivaci, přání a kroky na cestě ke změnám. Poskytneme rozhovor, doprovod, nácviky schopností a dovedností, podáme základní informace. A to vše v těchto oblastech: péče o vlastní osobu a další členy domácnosti, bydlení, řešení finanční situace, zaměstnání, režim dne a volný čas, vyřizování osobních záležitostí, komunikace

 

Služba nabízí:

  • základní poradenství, směřující ke zvládnutí aktuální nepříznivé situace;
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
  • výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

Provoz služby

Ambulance (pro neobjednané):

úterý 8:00 – 12:00
čtvrtek 12:00 – 15:00

Terén nebo ambulance dle domluvy:

pondělí 8:00 – 15:00
úterý 8:00 – 16:00
středa 8:00 – 16:00
čtvrtek 8:00 – 15:00
pátek 8:00 – 12:00

V pondělí – čtvrtek je možno poskytnout službu do 18:00 h po předchozí domluvě, dle naléhavosti situace, v pátek do 15:00.

 

 

Kontaktní údaje

Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 488 176
e-mail: zoom@charitafm.cz

pngkey.com-desktop-icon-png-8393923 


podrobnější kontakty

 

 

ZOOM je provozován s finanční podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek.

logo_cesky_corel logo FM