Veřejný závazek

Poslání

Posláním služby ZOOM sociální rehabilitace je provázet osoby se zkušeností s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení. Hledáme společně s klientem naději, motivaci, zdroje, přání a nové významy jeho zkušeností. Poskytujeme informace, pomoc při rozhodování, doprovody, podporu. Pomocí nácviků a rozhovorů rozvíjíme schopnosti a dovednosti člověka.

 

Cílová skupina

Služba ZOOM je určena osobám se zkušeností s duševním onemocněním, především těm, jež naplňují projevy psychóz, neuróz, poruch osobnosti a poruch nálad. A zároveň nachází v tíživé životní situaci. Služba je poskytována lidem od 18 let věku. Působíme ve Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a v okolních obcích.

 

Cíle služby

Člověk, který zná své zdroje, své silné stránky a umí je využívat, prožívá pro něj smysluplný život. Orientuje se ve svých přáních a potřebách a má naději na jejich naplnění. 

 

Zásady

  • Individuální, partnerský a respektující přístup – Vzájemnou spolupráci přizpůsobujeme jedinečnosti každé osoby, tak jak nám to dovolují provozní možnosti a naše poslání. Snažíme se flexibilně reagovat na časové a místní podmínky člověka a respektujeme jeho možnosti, schopnosti, přání a tempo.                                                                      – Pracujeme s možností volby, vytváříme bezpečné a důvěrné prostředí, aby si člověk mohl přicházet na věci sám, napojujeme člověka na informace a zdroje, aby mohl činiti informovaná rozhodnutí; zastáváme názor, že každý je expertem na svůj vlastní život; nechválíme, nýbrž oceňujeme; používáme jazyk zaměřený na zotavení (pozitivní, respektující, nehodnotící, bez žargonu).
  • Dosažitelnost služby – Za člověkem jsme schopni do 10 km od Frýdku-Místku přijet, nebo jej navštívit během hospitalizace v nemocnici; máme bezbariérový přístup do kanceláře; mimo osobní jednání jsme přístupní i na telefonu a mailu; poskytování naší služby je bezplatné a bez nutnosti lékařského potvrzení; v případě potřeby může být služba poskytnuta anonymně.
  • Zaměření na zdroje a silné stránky – během spolupráce hledáme a zvědomujeme možnosti přirozené podpory a sebepodpory člověka