Veřejný závazek

Poslání Centra Pramínek

Centrum Pramínek – sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi – pomáhá rodinám, které žijí ve Frýdku-Místku. Podporuje rodiny ve snaze o zlepšení jejich aktuální sociální situace. Posiluje jejich dovednosti tak, aby uměli náročné situace ve svém životě zvládat vlastními silami.  

 

Cílová skupina

Služba je určena pro rodiny s dítětem či dětmi a další členy rodiny žijící ve společné domácnosti, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Službu neposkytujeme

Centrum Pramínek službu neposkytuje:

  • jedincům odkázaným na speciální prostředky komunikace, které pracovníci neovládají (braillovo písmo, znaková řeč apod.).

 

Zásady

Centrum Pramínek ve vztahu k rodině se řídí zásadami, které jsou závazné pro všechny pracovníky, studenty na praxi i dobrovolníky. Základní předpoklady a zásady jsou následující:

Zásada bezplatnosti
Služba je rodinám poskytována zcela zdarma.

Zásada individuálního přístupu
Pracovník Centra Pramínek spolupracuje s každým členem rodiny individuálně dle jeho určitých, konkrétních a specifických potřeb. Každá rodina má svého klíčového pracovníka, spolu plánují jednotlivé kroky k dosažení cíle, které si klient určil sám 

Zásada pomoci, podpory a motivace
Pracovník klientovi pomáhá řešit jeho nepříznivou sociální situaci, později ho podporuje a vede k samostatnosti. Klient je pracovníkem motivován ke spolupráci, k jeho samostatnosti, posiluje jej k sociálnímu začleňování.

Zásada důvěry
Vztah mezi pracovníkem a klientem je založen na vzájemné důvěře. Pracovník Centra Pramínek chrání klientovo soukromí a nesděluje důvěrné informace.

Zásada respektování klienta a jeho názoru
Pracovník Centra Pramínek uznává odlišný názor klienta. Pracovník Centra Pramínek má úctu ke klientu. Služba je založena na dodržování práv každého klienta a jeho základních svobod s důrazem na respektování svobodné vůle při řešení nepříznivé sociální situace.  Pracovník klientovi neříká, že si za svou situaci může sám, nehodnotí a nesoudí jej na základě zjištěných informací od jiných subjektů, rodinných příslušníků a nečiní žádné závěry.

 

Cíle služby

  • Zmírnění negativních dopadů způsobených málo podnětným prostředím.
  • Řešení sociální situace rodiny.
  • Rozvoj rodičovských dovedností.
  • Budování a rozvoj sociálních dovedností dětí