Doučování

i-am-a-student-1412778_1920Posláním doučování je poskytnout pomoc dětem, které mají špatné školní výsledky a nedostává se jim doma adekvátní podpory ve vzdělávání, přičemž důvodem je především sociální situace rodiny. Dalším posláním je zastavení propadu školního prospěchu dítěte, nicméně doučování s sebou přináší i mnoho dalších pozitivních efektů, jako například zvýšený zájem o školu a snazší sociální začlenění. 

 

Služba nabízí:

  • pravidelná pomoc při vypracování domácích úkolů, s přichystáním se na další den, pěstování návyků spojených s povinnou školní docházkou, 
  • pomoc v přípravě na písemné práce, testy, zkoušky, 
  • vysvětlování nepochopeného učiva ve škole, 
  • čtení povinné literatury s dětmi – pomoc vytvářet dovednost soustředit se, vnímat čtený text, vyjádřit hlavní pointu texu, 
  • doučovatelé však nenahrazují práci učitele, školy a rodiny a nenesou odpovědnost za výsledky žáků ve škole. 

 

Doučování probíhá:

Doučování probíhá v domácnostech rodin po celém Frýdku-Místku nebo v prostorách určených k doučování, které se využívají v případě, že doučování přímo v domácnostech rodin nemůže probíhat, například pokud rodina nemá možnost poskytnou dítěti a doučovateli klidné prostředí pro doučování.  

Četnost Doučování vždy závisí na individuálním posouzení potřeb dítěte a domluvě s koordinátorkou služby. 

 

 

Kontaktní údaje

Míru 1344, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 731 604 484
e-mail: marketa.eliasova@charitafm.cz 

podrobnější kontakty

 

 

Doučování je provozováno s finanční podporou Statutárního města Frýdek-Místek.

 Logo_města_Frýdek-Místek