Cílová skupina

 • dítě pochází ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí,
 • dítě pochází z neúplné rodiny,
 • dítě je svěřeno do alternativního způsobu péče (pěstounská rodina, osvojení, adopce),
 • dítě žije v sociálním zařízení (azylový dům pro matky s dětmi, aj.),
 • dítě cizinců žijící v ČR.

V případě velkého zájmů, mají přednost rodiny, které mají doporučení od sociálního pracovníka (OSPOD či jiné spolupracující nebo doprovázející organizace).

 

Jak navázání spolupráce probíhá

Rodina službu doučování aktivně vyhledá a osloví vedoucí služby. Poté je domluvena první schůzka vedoucího s rodinou, při které je přítomno i dítě. Rodina sepíše žádost o zprostředkování doučování, seznámí se a zaváže k dodržování podmínek doučování. Činnost Doučovatelů je koordinována vedoucím služby, který zajišťuje i metodickou podporu této aktivity.

 

Podmínky poskytování doučování

Zákonný zástupce dítěte doučovateli zajistí klidné a bezpečné prostředí pro výkon doučování, tzn.:

 • V místnosti, kde doučování probíhá, se nesmí kouřit, hrát hlasitá hudba nebo televize, tzn. během doučování je zajištěn klid v místnosti.
 • V době doučování prosíme omezit počet návštěv, které by rušily dítěte z doučování.
 • Zákonný zástupce dítěte s doučovatelem co nejvíce spolupracuje, plní případné stanovené úkoly, či se domlouvá na pravidlech při doučování.
 • Zákonný zástupce dítěte se účastní doučování.
 • Zákonný zástupce dítěte ví, co potřebuje dítě doučit, kde má mezery a spolupracuje se zástupci školy.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen v případě, že dítě onemocní tuto skutečnost předem oznámit koordinátorovi doučování a to nejpozději do 10 hodin dopoledne v den doučování.
 • V případě, že doučovatel dochází do rodiny a doučování bez omluvy neproběhlo maximálně třikrát po sobě, je doučování ukončeno.

Při neplnění daných termínů doučování nebo nedodržování podmínek doučování si Charita Frýdek-Místek vyhrazuje právo doučování v rodině ukončit.