Co a jak děláme

Poslání klubu Nezbeda

Posláním nízkoprahového zařízení Klubu Nezbeda je nabízet dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 z Frýdku-Místku důvěrné a bezpečné prostředí pro zvládnutí jejich životní etapy a aktuální situace.

Součástí nabídky jsou aktivity, příležitosti, motivace a podpora, které jim pomohou získat zkušenosti a nové dovednosti ke zvládání těchto životních situací.

 

Cílová skupina Klubu Nezbeda

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení Klubu Nezbeda jsou děti, dospívající a mládež (ve věku 6 – 20 let), kteří hledají pomoc a podporu:

 • ve zvládání osobních vztahů mezi vrstevníky,
 • řešení problémů ve škole,
 • zvládání situace v rodině,
 • v nejistotách co je a co není správné v chování mezi lidmi,
 • cítí se sami,
 • většinu času tráví pasivně mimo domov,
 • nechtějí nebo nemohou využívat běžných volnočasových aktivit.

Službu nemůžeme poskytnout dětem, které:

 • nejsou schopny porozumět pravidlům,
 • je pro ně komplikací sestoupit schody do klubovny (služba nemá bezbariérové prostory)
 • neobejdou se bez stálého dozoru asistenta,
 • nejsou samostatné v přicházení a odcházení do klubu.

 

Cíle Klubu Nezbeda

Zajistit bezpečné prostředí a zázemí důvěry
Klienti se budou v klubu cítit bezpečně a budou mít čas a prostor se podělit se svými prožitky, navázat důvěrný vztah s pracovníky a setkávat se se svými vrstevníky.

Poskytovat podporu a pomoc
Klienti naplní své potřeby, které se budou týkat jejich aktuální životní situace, dostanou příležitost hledat řešení pro své problémy.

Zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím
Klienti se budou orientovat ve svých právech, povinnostech, kompetencích, možnostech a společenském prostředí, ve kterém vyrůstají.

 

Principy

 • Partnerství - chováme se k sobě tak, aby nám bylo spolu dobře, volíme kamarádský přístup.
 • Anonymita - klienti nemusí sdělit své jméno, citlivé a osobní údaje, pokud si to nepřejí.
 • Individuální přístup – respektujeme jedinečnost klientů, podporujeme jejich samostatnost a vlastní nápady.
 • Dobrovolnost – do Klubu Nezbeda nemusí klienti chodit pravidelně, nemusí se rovněž účastnit nabízených programů a aktivit. 

 

Klienti v Klubu Nezbeda mají právo:

 • na svobodné rozhodování,
 • na důstojné zacházení,
 • na soukromí,
 • na diskrétní zacházení se svěřenými informacemi,
 • na svobodu pohybu.