Základní prohlášení

Poslání služby

Posláním Charitní pečovatelské služby ve Frýdku-Místku je poskytovat podporu a pomoc starším a dospělým zdravotně postiženým a chronicky nemocným osobám, jimž se z důvodu vyššího věku nebo nepříznivého zdravotního stavu prohlubuje sociální izolace. Naše služba jim pomáhá k tomu, aby i při své omezené soběstačnosti mohli žít a dožít ve svém domácím prostředí.

 

Cíle služby

  • Uživatel, který s naší podporou a pomocí žije ve svém domácím prostředí dle svých přání s přihlédnutím k jeho aktuálním možnostem.
  • Uživatel, který dle svého přání, dožije ve svém domácím prostředí.
  • Uživatel, který se necítí zcela osamocen.
  • Uživatel, který si zachovává alespoň částečnou soběstačnost.  

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby žijící na území města Frýdku-Místku(včetně jeho částí – Zelinkovice, Lysůvky, Chlebovice, Skalice, Lískovec), Frýdlantu nad Ostravici(včetně jeho částí – Nová Dědina, Nová Ves, Lubno) a jejich okolních obcí (seznam těchto obcí níže).

Tyto osoby nemohou bez pomoci žít a dožít v domácím prostředí, nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, která vznikla vlivem snížené soběstačnosti z důvodu vyššího věku, chronického onemocnění a zdravotního postižení.

Jedná se konkrétně o

seniory -  lidé starší 65 let,
dospělé lidi se zdravotním postižením ve věku 19 – 64 let, chronicky nemocné  ve věku 19 – 64 let.
 

Komu nemůžeme službu poskytnout (negativní cílová skupina)

Péči nemůžeme poskytnout občanům, kteří z důvodu těžkého smyslového nebo mentálního postižení nekomunikují běžným způsobem a také zájemcům s chronickým duševním onemocněním, kteří nejsou v léčebném režimu.

 

Seznam obcí, kde poskytujeme péči:

Baška (Hodoňovice a Kunčičky u Bašky), Bruzovice, Dobrá, Fryčovice,   Janovice, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, Palkovice (Myslík), Paskov,  Pržno, Pstruží, Raškovice,  Řepiště, Sedliště, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Žabeň

 

Principy služby

  • Uplatňujeme partnerský přístup: při vyjednávání o službě jsou uživatelé partnery. Respektujeme možnost jejich volby a snažíme se, abychom vzájemně rozuměli důsledkům  jejich  rozhodnutí.
  • Vnímáme duchovní potřeby uživatelů: jsme církevní organizací, jsme tedy schopni našim uživatelům nabídnout duchovní podporu (modlitba, zprostředkování návštěvy duchovního).
  • Přistupujeme k uživatelům individuálně: každý z uživatelů je osobitou bytostí. Při výkonu služby vnímáme uživatele s jejich zvyklostmi a snažíme se je respektovat.
  • Jsme součástí  Charity Frýdek-Místek, která je poskytovatelem mnoha služeb. Můžeme uživateli nabídnout možnost spolupráce s jinými středisky (Charitní ošetřovatelská služba, Půjčovna pomůcek, Poradenské centrum, Centrum odlehčovacích služeb, Dobrovolnické centrum,…).