Veřejný závazek

Poslání

Pobytová služba Dům pokojného stáří ve Frýdku-Místku poskytuje s úctou a ohledem k danému životnímu příběhu podporu a pomoc seniorům, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby.

 

Cílová skupina

Služba je určena seniorům z Moravskoslezského kraje od 60 let věku, kteří vyžadují pravidelnou pomoci druhé osoby při uspokojování svých základních životních potřeb. 

 

Cílem služby je klient, který

 • má podporu a péči vycházející z jeho potřeb,
 • udržuje nebo rozvíjí svou soběstačnost,
 • udržuje kontakt s rodinou či blízkými osobami,
 • je v kontaktu se sociálním prostředím. 

 

Zásady poskytování služby

 • Vztah ke klientu je založen na respektu a spolupráci.
 • Jsme nápomocni při zvládání životní situace klienta, a to s ohledem na jeho životní příběh.
 • Klademe důraz na spolupráci s rodinou a blízkými osobami klienta.
 • Respektujeme projevy klienta související s jeho věkem.
 • Důstojně doprovázíme klienta poslední etapou života.

 

Popis nabízených činností

Dům pokojného stáří poskytuje klientům činnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.