Podpora pečujících osob

a2_web_ruceVy pečujete o nemocné
My pečujeme o Vás...

… formou poradenství, zajištění informací, odlehčovací službou, zapůjčením kompenzačních pomůcek, vzděláváním, zprostředkováním jiné odborné pomoci zdravotní, sociální nebo duchovní.

Projekt Podpora osob pečujících o jiné závislé osoby, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015692 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Jak nás můžete kontaktovat? 

Můžete zavolat na tel. 737 813 578 nebo napsat na e-mail na rachel.benesova@charitafm.cz a popsat svou situaci. 

 

Co můžete očekávat? 

Pracovník Charity Frýdek-Místek se s vámi domluví na nejbližším možném termínu, kdy se můžete setkat a promluvit si o vaší situaci. Společně pak proberete možnosti řešení a jejich realizaci. Nemusíte se bát, že něco nezvládnete. V pracovníkovi Charity budete mít průvodce, který vám těžkým obdobím pomůže snadněji projít. 

 

Jaké služby se vám dostane? 

Charita Frýdek-Místek nechce nabízet pouze služby zaměřené na nemocné či nemohoucí osoby, nově nabízí také podporu těm, kdo pečují o své blízké v jejich domovech. Pro mnohé pečující je to nová situace, neví, kde je možné získat pro svého nemocného kompenzační pomůcky, kde žádat o příspěvky na péči, kdo jim pomůže se postarat o jejich blízkého, když potřebují nakoupit nebo si něco zařídit. Už vůbec nepřemýšlí o tom, že by mohli požádat zaměstnavatele o snížení úvazku, aby se dále mohli zapojovat do pracovní činnosti, aniž by nemocný po tu dobu nějak strádal. Možná ani neví, na koho se obrátit pro psychologickou nebo duchovní pomoc. S tím vším se můžete obrátit na nás. 

 

Kolik vás to bude stát? 

Služby průvodce můžete využít zdarma. 

Služby pečovatelské péče, půjčovny pomůcek, odlehčovací péče a další jsou zpoplatněné. O výši úhrady se můžete informovat na webových stránkách Charity Frýdek-Místek nebo u pracovníka Charity, kterého budete kontaktovat. Na mnohé úkony se však vztahuje nárok na příspěvek státu, pojišťovny nebo nadace. Vše je potřeba prokonzultovat na začátku a rozhodnout se pro nejlepší možné řešení za přístupnou cenu. 

 

V jakém časovém horizontu můžete očekávat pomoc? 

Charita Frýdek-Místek se dle svých aktuálních možností vždy snaží poskytnout své služby v co nejbližším možném termínu. Zprostředkování pomoci dalších subjektů závisí na vytíženosti týmu, nicméně vždy se snažíme najít způsob, jak pečujícím pomoct. 

eu podpora