Centrum Pramínek

 "I malý posun je velkým krokem k cíli." 

Pramínek

Kontaktní údaje

Míru 1344, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 737 627 859, 733 676 671
e-mail: centrumpraminek@charitafm.cz 

podrobnější kontakty

 

 

Kdo jsme a co děláme

Centrum Pramínek je sociální službou registrovanou dle zákona 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. jako služby sociální prevence. Služba je poskytována bezplatně ambulantní a terénní formou rodinám s dětmi. Co konkrétně naše služba nabízí naleznete v sekci Nabízené služby.

 

Cílová skupina

Služba je určena pro rodiny s dítětem či dětmi a další členy rodiny žijící s nimi ve společné domácnosti, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (ztráta bydlení, nevyhovující bytové podmínky, nedostatek financí, nezvládání péče o dítě a domácnost apod.). Jedná se o rodiny žijící ve vyloučené lokalitě ul. Míru a přilehlém okolí (ulice: Sokolská, V. Vantucha, Dlouhá, Fügnerova, Hutní, Křižíkova, Divišová, Skautská, Gajdošová).

Centrum Pramínek poskytuje pomoc všem členům rodiny, kteří spolupracují se službou, nebo se podílejí na využívání služby.

 

Službu neposkytujeme těmto osobám:

  • které se nedomluví běžným způsobem (pouze znakovou řečí, Braillovým písmem apod.),
  • které ohrožují sebe i ostatní z důvodu psychické poruchy.

 

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu (dále jenom zájemce) může probíhat buď v prostorách Centra Pramínek, nebo v přirozeném prostředí zájemce. Jednáním je pověřená sociální pracovnice služby, která poskytne zájemci všechny potřebné informace. 

Pokud první kontakt se zájemcem odehrává jinak než osobně, pracovnice Centra Pramínek si s ním domluví schůzku. Při pohovoru se zájemcem se sociální pracovnice snaží zjistit potřeby zájemce a zodpovídá jeho dotazy. 

Pokud má zájemce o službu stále zájem o poskytování sociální služby, splňuje všechny podmínky a souhlasí s pravidly služby, nabídneme zájemci uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Dle zakázky je zvolená ústní nebo písemná smlouva. 

 

Provoz služby

 

Den v týdnu

Ambulantní forma

Terénní forma 

Pondělí

8:00 -11:30

7:00 - 8:00, 13:00-15:00

Úterý 

8:00 -11:30

7:00 - 8:00, 13:00-15:00

Středa

8:00 -11:30

7:00 - 8:00, 13:00-15:00

Čtvrtek

8:00 -11:30

7:00 - 8:00, 13:00-15:00

Pátek

-

07:00-12:00

Ve dne PO-ČT v čase od 8:00-11:30 probíhá terénní činnost po dohodě a dle potřeb klientů.

 

Centrum Pramínek je provozováno s finanční podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek

logo_cesky_corel 1467877283_logo_84_1