Doučování v rodinách

 

Kontaktní údaje:

V případě zájmů o doučování, prosím kontaktujte koordinátora.

 

Kde Vám můžeme pomoci:

 • Doučování probíhá po celém Frýdku-Místku.
 • Probíhá v domácím prostředí dítěte.

 

Frekvence doučování:

 • Dle individuálních potřeb dítěte.

 

Pro koho je doučování určeno:

 • dítě pochází z málo podnětného rodinného prostředí,
 • dítě pochází z neúplné rodiny,
 • rodina pochází ze sociálně slabého prostředí,
 • rodina umožní sociálnímu pracovníkovi z Charity Frýdek-Místek vstup do domácnosti k sociálnímu šetření,
 • dítě má problém při zvládání školní látky.

V případě velkého zájmů, mají přednost rodiny, které mají doporučení od sociálního pracovníka (OSPOD či jiné spolupracující organizace). S celou touto rodinou se aktivně a pravidelně spolupracuje. Rodina chce svou situaci řešit.

 

Podmínky poskytování doučování:

 • Rodina doučovateli zajistí klidné a bezpečné prostředí pro výkon doučování,
 • Rodina s doučovatelem co nejvíce spolupracuje, plní případné stanovené úkoly,
 • Rodič se účastní doučování – je fyzicky přítomen.
 • Rodič ví, co potřebuje dítě doučit, spolupracuje se zástupcem školy.
 • V případě, že dítě onemocní je povinen toto předem oznámit koordinátorovi doučování.
 • V případě, že doučování z různých důvodu by mělo být zrušeno ze strany rodiny, je v dostatečném předstihu a včas povinen zástupce rodiny oznámit tuto skutečnost koordinátorovi doučování.
 • V případě, že doučovatel dochází do rodiny a bez omluvy neproběhlo doučování maximálně třikrát po sobě jdoucí dny, bude doučování ukončeno.

 

S čím Vám můžeme pomoci:

Najdeme Vám doučovatele, který bude Vašemu dítěti pomáhat s přípravou do školy – pomáhat při psaní domácích úkolů, připravovat se na písemky, učit se slovíčka do cizích jazyků, psát cvičné diktáty, vysvětlovat probranou látku ve škole a další aktivity.

Naší snahou je, aby do rodiny docházel dlouhodobě jeden doučovatel, který bude s dítětem v průběhu školního roku pracovat.

 

Při neplnění daných termínů doučování nebo nedodržování podmínek doučování

si Charita Frýdek-Místek vyhrazuje právo doučování v rodině ukončit.