Služby pro seniory, nemocné a osoby se sníženou soběstačností

 

Senioři, nemocní a osoby se sníženou soběstačností jsou naší největší cílovou skupinou a tak si zaslouží pozornost.

 

Terénní služby

  • Charitní pečovatelská služba, jejímž cílem je umožnit starším a nemocným osobám se sníženou soběstačností, žijícím v regionu Frýdek-Místek, žít a dožít ve své domácnosti s naší podporou a pomocí. Kontakt: 733 676 613
  • Terénní odlehčovací služba, která poskytuje dočasnou individuální podporu a pomoc osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí, ale jsou závislé na pomoci jiné osoby. Kontakt: 731 638 280
  • Salvia - domácí zdravotní péče zajišťuje odbornou ošetřovatelskou (zdravotní) péči o pacienta v jeho domácím prostředí,  kterou předepisuje obvodní lékař popřípadě na omezenou dobu také lékař zdravotnického zařízení, ve kterém pacient pobýval. Kontakt: 732 949 455
  • Půjčovna pomůcek umožňuje zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro nemocné a osoby se sníženou hybností. Kontakt: 731 133 020

 

Pobytové služby

  • Dům pokojného stáří, pobytová služba s nepřetržitým provozem, která zajišťuje služby sociální péče starým, nemocným lidem, kteří pro svou nepříznivou situaci, nejsou schopni se o sebe trvale a nepřetržitě postarat. Kontakt: 724 135 558
  • Charitní odlehčovací služba, umožňuje pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici, čas k řešení osobních záležitostí) a tím dočerpání sil pro další péči. Kontakt: 732 178 121
  • Charitní týdenní stacionář poskytuje pomoc či podporu při péči o vlastní osobu, pomoci při trávení volného času formou aktivit nebo rehabilitace, které přispívají k udržení dosavadních schopností uživatele, a to nepřetržitě v týdenním režim. Kontakt: 732 178 121