Charitní odlehčovací služba

"Pro rodinu odlehčíme, pro klienta dočasný domov vykouzlíme…"

OdlehčovacíSL.

Kontaktní údaje

 

Posláním pobytové Charitní odlehčovací služby je poskytnout individuální podporu a pomoc osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí, ale jsou závislé na pomoci jiné osoby. Tímto chceme umožnit pečující osobě získat potřebný prostor pro odpočinek a vyřízení svých záležitostí, tak aby mohla i nadále pokračovat v péči.

Kapacita je 12 pobytových míst.

Toto zařízení je otevřené, ale přístup je zde pouze výtahem, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů.  Informace o tom, jak služba probíhá naleznete zde...

 

DOBA POBYTU

Charitní odlehčovací službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně.

Maximální doba pobytu jsou 3 měsíce s možností opakování během kalendářního roku. Ve výjimečných případech může být tato doba prodloužena o 1 měsíc.

KOMU POMÁHÁME

Služba je určena seniorům a dospělým od 45 let, kteří z důvodu věku nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby k zajištění svých životních potřeb. O tyto osoby je jinak pečováno v domácím prostředí a žijí na území Severomoravského kraje.


ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT (CÍLE)

 • Schopnosti uživatele jsou upevněny, případně rozvinuty tak, aby byl umožněn jeho snazší návrat do domácího prostředí.
 • Uživatel, který má během poskytování péče zajištěnou psychickou podporu natolik, aby zvládl odloučení od domova.
 • Zachování uživatelových návyků a zvyklostí
 • Zajištění základních potřeb uživatele a tím pečující osoba získá prostor pro odpočinek nebo pro vyřízení svých záležitosti.

ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME

Individuální přístup – zohledňuje potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů. Podporujeme a pomáháme jen v oblastech, kde jejich vlastní síly již nestačí. Zachováváme svobodnou vůli uživatelů při řešení každodenních problémů (přednost uživatelova názorů před názorem pracovníka). Předpokládáme aktivní spolupráci uživatele. 

Empatie v naslouchání  a komunikaci – naslouchání nejen slovy, ale i neverbálně pracovníci při komunikaci projevuji aktivní zájem.

Respekt – respektujeme osobnost i soukromí uživatelů, jejich potřeby, vůli, přání, jejich životní styl.

Týmová spolupráce s vysokou mírou flexibility, pracovníci si pravidelně předávají informace a aktuální poznatky o uživatelích, pružně reagují na všechny požadavky, potřeby a změny.

CO DĚLÁME

Rozsah poskytované Charitní odlehčovací služby vychází z § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – základní činnosti, které jsou poskytovány za úhradu:

Ubytování je poskytováno ve 2 - jednolůžkových pokojích a 5 - dvoulůžkových pokojích.

Pokoje jsou plně vybaveny vhodným nábytkem s  bezpečnostními prvky: masívní polohovací postel, noční stolek, šatní skříň s uzamykatelným trezorem, stůl a židle, křeslo. Uživatel si zde může přinést i drobné vybavení z domů. Každé lůžko je vybaveno bezpečnostním zvonkem, pro možnost přivolání pracovníka a televizní přípojkou.

Mimo svůj pokoj může uživatel užívat společné prostory s ostatními uživateli (společenskou místnost s jídelnou a TV, denní místnost s knihovnou, kapli v prostorách Domu pokojného stáří a zahradu s altánem.

Stravu nabízíme racionální, šetřící, diabetickou, bezlepkovou. Nebo může být podávána strava nutriční, kterou dle potřeby zajistí rodina. Celodenní strava zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd – polévka a hlavní chod, odpolední svačinu a večeři, u diabetické stravy druhou večeři. Uživatel nemusí stravu odebírat, v tomto případě stravu zajistí rodina.

Úkony péče

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně;
 • poskytnutí stravy;
 • poskytnutí ubytování;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně-terapeutické činnosti;
 • pomoc při uplatnění práv;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Dále nabízíme:

 • zprostředkováváme ekumenickou duchovní péči,
 • základní zdravotní péči,

Fakultativní služby neposkytujeme.

 

KDO JSME

Registrovaná služba dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (odlehčovací služby)

Číslo registrace: 8409096

Zřizovatel:          Charita Frýdek – Místek, F. Čejky 450, 738 01 Frýdek – Místek,                         

Zastoupena:       ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem

 

Charitní odlehčovací služba je provozována s finanční podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek

logo_cesky_corel 1467877283_logo_84_1