Dům pokojného stáří

 "S úctou a pokorou ke stáří v každém okamžiku."

DPS

Kontaktní údaje

Hodiny pro veřejnost v kanceláři sociální pracovnice:
Po a Čt 9:00 - 12:00 13:00 – 16:30
v jiné dny pouze po telefonické domluvě

 

Kdo jsme a co děláme

Dům pokojného stáří je registrovanou pobytovou sociální službou - domovem pro seniory podle § 49 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je placená a výše úhrady je stanovena dle zákonných předpisů. Ceník je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení. Celková kapacita domova je  lůžek.

 

Komu poskytujeme služby

Pobytová služba Dům pokojného stáří ve Frýdku-Místku poskytuje s úctou a ohledem k danému životnímu příběhu podporu a pomoc seniorům, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby a nejsou schopni žít ve své domácnosti ani za pomoci rodiny či jiných sociálních služeb. Více informací naleznete v sekci veřejný závazek.

 

Poskytované služby

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

Dům pokojného stáří je provozován s finanční podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek

logo_cesky_corel 1467877283_logo_84_1