Starý web

Čas plyne a věci se vyvíjí a v mnoha případech dnes platí, že kdo chvíli stál, již stojí opodál. A došlo i na proměnu naší webové prezentace. Nové internetové stránky Charity Frýdek-Místek vychází ze změny podoby tzv. rodiny webů v rámci Charity Česká republika. A tak si možná všimnete, že jsme nezměnili podobu webu jen my, ale i jiné Charity.