Tříkrálová sbírka ve Frýdku-Místku  vynesla skoro 2,3 mil

Tříkrálová sbírka ve Frýdku-Místku  vynesla skoro 2,3 mil

Letošní Tříkrálová sbírka skončila a je známý výtěžek sbírky. Na Frýdeckomístecku jsme letos zapečetili 296 pokladniček, z níž některé jsme dopečeťovali během sbírky. Počet pokladniček rok od roku stoupá a koledníků přibývá. Koledníci obcházeli začátkem ledna dům od domu a  lidé je také mohli potkat při průvodech a na různých doprovodných akcích jako jsou např. koncerty.

V prvním týdnu měsíce ledna nechyběl již tradiční Tříkrálový průvod městem Frýdek-Místek, kterému letos přálo počasí a stejně jako loni i letos Tří králové došli na velbloudech. Oproti minulému roku byl teplotní rozdíl při průvodu 30 stupňů, což se odrazilo také na návštěvnosti. V rámci sbírky se také uskutečnily čtyři koncerty – v kostele sv. Jana a Pavla v Místku, farním kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku, v kostele sv. Jana Křtitele v Palkovicích a v kostele sv. Jana Nepomuckého v Pražmě.

V letošní sbírce se vybrala dosud největší částka v historii Frýdku-Místku celkem 2 269 084 Kč. Což je nejvíce z celé ostravsko-opavské diecéze. Veliké poděkování patří všem štědrým dárcům stejně jako malým i velkým koledníkům. Stejně jako v loňském roce jsem pro koledníky jako odměnu připravili volný vstup do Aquaparku Olešná. Výsledky letošní sbírky můžete sledovat zde... a záměry pro letošní zde.... „V záměrech pro letošní rok jsou obsaženy všechny naše služby a budou tak podpořeni senioři, osoby se sníženou soběstačností, nemocní, stejně jako děti a rodiny, osoby v tísni,“ sděluje ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek.

Koledování skončilo 14. ledna, ale lidé mohou přispět celoročně na sbírkový účet nebo dárcovskou SMS. Zaslat lze DMS KOLEDA 30 na číslo 87777 nebo příspěvkem na účet číslo 66008822/0800 u České spořitelny pod variabilním symbolem 777.

 

Lenka Talavašková