Tříkrálová soutěž

 

Pro Tříkrálovou sbírku 2017 vyhlašujeme soutěž pro všechny koledníky. Soutěž bude rozdělena do dvou kategorií:

  • nejmenší koledníci (do 7let) - mají za úkol nakreslit obrázek, který měl vystihovat „moje koledování“ 
  • fotka či video koledníka nebo celé skupinky koledníků – pro všechny věkové kategorie

Ze všech dodaných obrázků a fotografií vylosujeme 5 výherců, kteří budou oceněni.

kontaktní osoba pro více informací a doručování vašich příspěvků - Renáta Mecová