Mgr. Hana  Baránková Tel.: 603 356 766, 595 171 681
Marie Bohanesová Tel.: 724 135 558
Jana Boščíková Tel.: 733 433 177
6eHl43p80_njGK7%WkvDR4c4Ys pracovník v sociálních službách, zástupce vedoucí
Milada Bujnošková Tel.: 731 140 078
Bc. Gabriela Cvejnová, DiS. Tel.: 737 627 872, 595 171 681
_hEkU.541kLn2ZdlVX~mYZhaa8swO1p sociální pracovnice Poradenského centra
Miroslava Čápová Tel.: 739 002 791
ZiF.QOQ938Es-Z-eT-M vedoucí oddělení CH2A Domu pokojného stáří
Ing. Hana Dvorská Tel.: 731 140 079
Mgr. Pavlína Dvořáková Tel.: 737 627 906
_8IvZ.54ZoBBR9enW7c-T65j4mnp3W7r manažerka kvality/zástupce ředitele
68Go87d7T%BD--~93.Ey.Z4WH-uk87j71fkmb sociální pracovnice Domu pokojného stáří
Sonja Hajdušková Tel.: 731 140 072
Mgr. Darja Hamalová Tel.: 734 760 838
Z8EtRW.788yy.Z4WH-uk87j71fkmb sociální pracovnice Charitní odlehčovací služby a charitního týdenního stacionáře
Ing. Pavel Hrtús Tel.: 739 002 793
Mgr. Lenka Janečková Tel.: 737 627 872, 595 171 681
_hEkU.541kLn2ZdlVX~mYZhaa8swO1p sociální pracovnice Poradenského centra
Eliška Kalmusová Tel.: 739 002 786
-8Mk6~ag5.klQOQ938Es-Z-eT-M vedoucí oddělení B Oázy pokoje
Mgr. Jarmila Karlická Tel.: 732 949 455
58EwZ-5468EvZ1a7VX~mYZhaa8swO1p vedoucí Charitní ošetřovatelské služby
Terezie Kolčárková Tel.: 732 463 412
Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r pracovnice v sociálních službách Denního centra Maják
Naděžda Kubánková Tel.: 739 002 788
ZiF.QOQ938Es-Z-eT-M vedoucí oddělení CH2B Domu pokojného stáří
Mgr. Iva Kulhánková Tel.: 733 676 687
4onh1eb%Wgxy.Z4WH-uk87j71fkmb sociální pracovnice Oázy pokoje
Bc. Alena Matýsková Tel.: 732 463 412
Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r sociální pracovnice Denního centra Maják
Marie Medková Tel.: 732 178 121
-_yoY1enW-vh9-krX8m%C1.7~bGkW_29g Vedoucí Charitní odlehčovací služby a charitního týdenního stacionáře