Mgr. Hana  Baránková Tel.: 603 356 766, 595 171 681
Dana Branná Tel.: 730 589 319
Z8AkO0h79gnjGK7%WkvDR4c4Ys vedoucí oddělení 1 Domu pokojného stáří, sociální pracovnice
Jana Boščíková Tel.: 733 433 177
6eHl43p80_njGK7%WkvDR4c4Ys pracovník v sociálních službách, zástupce vedoucí
Milada Bujnošková Tel.: 731 140 078
Bc. Gabriela Cvejnová, DiS. Tel.: 737 627 872, 595 171 681
_hEkU.541kLn2ZdlVX~mYZhaa8swO1p sociální pracovnice Poradenského centra
Bc. Lucie Dodová Tel.: 731 759 039
ghBwQOQ938Es-Z-eT-M sociální pracovnice služby ZOOM
Ing. Hana Dvorská Tel.: 731 140 079
68Go87d7T%BD--~93.Ey.Z4WH-uk87j71fkmb vedoucí střediska, sociální pracovnice
Sonja Hajdušková Tel.: 731 140 072
Mgr. Darja Hamalová Tel.: 734 760 838
Z8EtRW.788yy.Z4WH-uk87j71fkmb sociální pracovnice Charitní odlehčovací služby a charitního týdenního stacionáře
Mgr. Pavlína Hekerová Tel.: 737 627 906
_8IvZ.543.xo8~l7VX~mYZhaa8swO1p manažerka kvality/zástupce ředitele
Ing. Pavel Hrtús Tel.: 731 513 941
_8Io2W.janFjGK7%WkvDR4c4Ys vedoucí technického úseku Dům pokojného stáří
Bc. Nikola Hrtúsová Tel.: 734 786 299
9bxy2Z2%~mHC5f56LTprRb~lW~zhTj vedoucí zdravotního úseku Dům pokojného stáří
Mgr. Lenka Janečková Tel.: 737 627 872, 595 171 681
_hEkU.541kLn2ZdlVX~mYZhaa8swO1p sociální pracovnice Poradenského centra
Mgr. Dominika Jonáková Tel.: 732 449 204
ghBwQOQ938Es-Z-eT-M vedoucí služby ZOOM, sociální pracovnice
Taťána Bílasová Tel.: 739 002 786
-8Mk6~ag5.klQOQ938Es-Z-eT-M vedoucí oddělení B Oázy pokoje
Terezie Kolčárková Tel.: 732 463 412
Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r pracovnice v sociálních službách Denního centra Maják
Mgr. Alena  Kopidolová Tel.: 732 628 731
6eHl43p80_njGK7%WkvDR4c4Ys vedoucí klubu Nezbeda, sociální pracovnice
Mgr. Iva Kulhánková Tel.: 733 676 687
4onh1eb%Wgxy.Z4WH-uk87j71fkmb sociální pracovnice Oázy pokoje, zástupce vedoucího
Bc. Alena Matýsková Tel.: 732 463 412
Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r sociální pracovnice Denního centra Maják
Marie Medková Tel.: 730 524 664
-_yoY1enW-vh9-krX8m%C1.7~bGkW_29g Vedoucí Charitní odlehčovací služby a charitního týdenního stacionáře
Michaela Míčková, DiS. Tel.: 731 133 020
8bprR3b7Tfvm1~l7VX~mYZhaa8swO1p sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby, půjčovna pomůcek
Jaroslava Michnová Tel.: 739 002 787
-8Mk6~ag5.kkQOQ938Es-Z-eT-M vedoucí oddělení A Oázy pokoje