VÍME AKTUÁLNĚ!

Pramínkátor je na světě

Nevíte co je Pramínkátor? Tak se podívejte ... Čtvrtletník Centra Pramínek je na světě....

Omezení provozu

Od 11. 6. – 22. 6. bude provoz střediska Centrum Pramínek omezen. V provozu bude pouze ambulantní část a to od Po-Čt 8:00-11:30 hod.. Terénní část nebude v těchto dnech realizována.
Děkujeme za pochopení.

Zveřejnění výsledku zadávacího řízení – Pořízení automobilu pro Oázu pokoje

Zadavatel, Charita Frýdek-Místek, informuje, že dne 1.6.2018 byla uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem, který jako jediný doručil nabídku a splnil podmínky účasti v zadávacím řízení pod názvem „Pořízení automobilu pro Oázu pokoje“:
Porsche Inter Auto CZ spol s. r. o., odštěpný závod Auto Heller Ostrava
se sídlem: Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5
IČ: 47124652

Výběrové řízení proběhlo v rámci projektu „Pořízení automobilu pro Oázu pokoje“, identifikační. č. projektu: 013D312008101,předloženého ke spolufinancování z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020.

Upozornění

Z provozních důvodů byl ukončen sběr šatstva a obuvi. Můžete využít jiné kontejnery na sběr šatstva nebo se obrátit na Adru.

Děkujeme za pochopení.

Požehnané Velikonoce

 velikonoce 18 final_b

Výzva k podání nabídky

V souladu s Metodikou zadávání zakázek v rámci Dokumentace programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 vyzýváme k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky pod označením „Pořízení automobilu pro Oázu pokoje“.

Předmětem této zakázky malého rozsahu na dodávky je dodávka automobilu s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu pro pobytovou sociální službu Charity Frýdek-Místek, Oázu pokoje. Jedná se o vícemístný automobil, který po úpravě umožní plnohodnotnou, společnou přepravu minimálně 4 osob a 1 vozíčkáře. Automobil bude disponovat systémem pro naložení vozíčkáře (ne pouze vozíku) a systémem zabezpečení vozíčkáře během převozu tak, aby vozíčkář nemusel opustit invalidní vozík. 

Pokračování zákazu návštěv

Chřipková epidemie v Moravskoslezském kraji stále pokračuje. Jedním z doporučení Krajské hygienické stanice pro oslabené jedince, mezi které patří i senioři, je vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi.

Proto žádáme návštěvy Domu pokojného stáří, aby s ohledem na svůj zdravotní stav zvážily návštěvu a vstup na oddělení.

Děkujeme za zodpovědný přístup a pochopení.

Přijelo k nám divadlo

Přijelo k nám divadlo

Děti z Centra Pramínek navštívilo divadlo Šikula. Ve dvou představeních každé o třech pohádkách, byly dětem srozumitelně předvedeny krátké pohádky, které jsou nejenom zábavné, ale také poučné.

Děti  z Klubu Centra Pramínek navštívily Bílou a ZOO

Děti  z Klubu Centra Pramínek navštívily Bílou a ZOO

Hned dvě zajímavá místa plná zábavy a naučných her měly možnost navštívit děti z Klubu Centra Pramínek. Aktivitu finančně podpořilo statutární město Frýdek-Místek v rámci projektu z Programu prevence kriminality.

Aktivitou proti nudě

Aktivitou proti nudě

Tak se nazýval společný projekt dvou středisek Charity FM – NZDM Klubu Nezbeda a Terénní služby Rebel. Projekt byl podpořen v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům 2017 – Jarní výzva“. Cílem bylo umožnit dětem smysluplné trávení volného času. Zejména těm, které neměly z různých důvodů šanci věnovat se tomu, co je baví a zajímá. Záměr byl naplňován prostřednictvím dvou hlavních aktivit: úhrada zájmových kroužků a pravidelné sportování v tělocvičně.

Jumanji pro děti

Jumanji pro děti

Ve městě Frýdek-Místek se objevila nová letní aktivita, zvaná Kino na výletě, a naše střediska byla u toho.

Kurz 1. pomoci pro dobrovolníky

Kurz 1. pomoci pro dobrovolníky

Víte, jak zastavit tepenné krvácení? Jak postupovat při šokovém stavu? Jak rychle pomoci u popálenin a omrzlin nebo jak provést nepřímou masáž srdce?

Pouť na sv. Kopeček

Pouť na sv. Kopeček

Ráno jsme se vzbudili do slunečného dne, který sliboval teplotu šplhající ke 30 stupňům. Nikoho z účastníků poutě to však neodradilo a v plném počtu předem přihlášených jsme vyrazili směr Olomouc.

Smažení vaječiny

Smažení vaječiny

Jako každoročně se už naši senioři těšili na tradiční smažení vaječiny v Domě pokojného stáří.

Charitní dny umění

Zveme všechny milovníky umění, příznivce Charity Frýdek-Místek a také širokou veřejnost na Charitní dny umění, které proběhnou  v Národním domě ve Frýdku-Místku.

 

Místo: Frýdek-Místek
Termín: 13. 9. 2018 — 14. 9. 2018
 

Darujte právě teď

 

Děkujeme!