Beskydské centrum duševního zdraví

Kde nás najdete

Adresa

E. Krásnohorské 249, Frýdek-Místek 73801

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Beskydské centrum duševního zdraví

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Charita Frýdek-Místek

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Mgr. Dominika Kocichová

Registrační číslo služby
3823323

Poslání a cíle

Posláním Beskydského centra duševního zdraví je podpořit klienty na jejich cestě (k) zotavení (cesta k uspokojujícímu životu budovaná na naději, víře ve vlastní schopnosti, převzetí zodpovědnosti do vlastních rukou a smysluplných životních rolích).

Cílové skupiny

osoby s chronickým duševním onemocněním

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

Beskydské centrum duševního zdraví funguje na základě spolupráce Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. a Charity Frýdek-Místek. Svou činnost zahájilo dne 1. 7. 2020. Centrum vzniklo v návaznosti na proces Reformy psychiatrické péče, jejímž cílem je zvyšování kvality života osob s duševním onemocněním.