Charita sobě

chfmsobě_logo_interCharita sobě - interní vzdělávání je nový projekt Charity Frýdek-Místek. Jeho cílem je sdílení poznatků a dobré praxe mezi pracovníky organizace. Zaměstnanci si sami vybírají témata, která je zajímají, kterými se zabývají, která sami zkoumají, nebo už nějakou dobu úspěšně praktikují a o těchto tématech pak "školí" své kolegy. Jedná se o jakousi aplikaci konceptu rostoucí a učící se organizace. Neklade se důraz na akademickou přesnost nebo lektorskou brilantnost, jde o předávání znalostí, zkušeností, postřehů, námětů a myšlenek uvnitř organizace. Interní lektoři nejsou ostřílenými školiteli, o to více si zaslouží obdiv, že jsou takto s "kůží na trh". Stejně jako je rozmanitá Charita Frýdek-Místek ve svých pracovnících, pracovních pozicích, jsou rozmanitá i témata vzdělávacích akcí a jejich forma.