Tříkrálová sbírka

obecny_rouska_AKTUALITY_HP_539x360 Tříkrálová sbírka má mnoho rozměrů – společenský, finanční, pastorační, komunitní, duchovní, apod., a tak děláme vše pro to, aby zůstaly všechny tyto rozměry zachovány i v době, která je pro organizace takovýchto akcí obtížná. Nejistota je nyní spojená s mnoha věcmi a ani my nevíme, co a jak bude. Víme však, že Tříkrálová sbírka bude. A bude bezpečná, protože bezpečnost koledníků a dárců pro nás byla a je jednou z priorit.

Vzhledem k nejistotě spojené s osobní koledou je a bude pro rok 2021 typická větší podpora a rozšíření tzv. on-line koledy. Dárci budou moci podpořit svým příspěvkem přímo konkrétní Charitu, k čemuž slouží unikátní variabilní symbol pro jednotlivé Charity. Tříkrálová sbírka bude více aktivnější na sociálních sítích a obecně v on-line prostoru.

Nicméně největší kouzlo Tříkrálové sbírky spočívá právě v osobním setkání, v předání přání pokoje ve zprostředkování požehnání. A ani tato rovina neměla být v roce 2021 opomenuta. V rámci Charity Frýdek-Místek jsme zapečetili pokladničky a místním koordinátorům rozvezli tašky s materiálním vybavením pro koledníky – cukříky, kalendáříky pro dárce, ale také dárky a drobné svačinky a desinfekce pro koledníky. Bohužel se situace nevyvinula jak jsme doufali a od 7. ledna 2021 je zřejmé, že fyzické tradiční koledování v roce 2021 nebude.

Do Tříkrálové sbírky lze připět formou online kasičky, nebo do některé ze statických kasiček v regionu.

 

Co je Tříkrálová sbírka

IMG_3162Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je však použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika v souladu se všemi legislativními náležitostmi. Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotlivé oblastní charity, které jsou organizátory skupinek a které jsou koordinovány příslušnou diecézní charitou. Základním prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, které chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky Tří králů (6. ledna). Koledníci chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné propagační a informační materiály místních charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí. Základem sbírky je tedy koledování dům nebo domu a v ulicích, mimo to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 87 777) nebo zasláním příspěvku na sbírkové konto.

Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz na prospěšný účel, ale také společenskou událostí, prostorem pro střetávání se. Provází ji různé doprovodné aktivity pro koledníky a společenské akce – soutěže, požehnání koledníkům, průvody, poděkování koledníkům, apod.