Kdo jsme

Charita Frýdek-Místek

Charita ve Frýdku-Místku vznikla v roce 1992 a v roce 1996 došlo ke sloučením Katolické farní charity Místek a Farní Charity Frýdek. čímž byla ustavena Oblastní charita Frýdek-Místek. Charita Frýdek-Místek je účelovou organizací s vlastní právní subjektivitou. Řídí se stanovami Diecézní charity ostravsko-opavské s ustanoveními Kodexu kanonického práva. Charita Frýdek-Místek je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské.

Charita Frýdek-Místek je nestátní nezisková organizace poskytující široké spektrum sociálních služeb. Cílovou skupinou uživatelů našich služeb jsou senioři, lidé s psychickým onemocněním, a mládež ohrožená sociálním vyloučením. Důležitou součástí naší činnosti je poskytování odborného sociálně-právního poradenství a psychoterapie.

Charita Frýdek-Místek působí na severovýchodě Moravskoslezského kraje, dekretem má vymezenou působnost  v obcích Baška, Bílá, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kaňovice, Krásná, Lhotka, Lučina, Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, Palkovice, Paskov, Pazderná, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice Rychaltice, Řepiště, Sedliště, Staré Hamry, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice.

 

Základní údaje

 • Charita Frýdek - Místek,  F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek 
 • IČ: 45235201, č.ú.: UniCredit Bank 2112858051/2700
 • e-mail: info@charitafm.cz, tel.: 731 688 521, ID DS: qwum9f2
 • statutární orgán: Mgr. Martin Hořínek, MBA, ředitel

 

Poslání

Posláním Charity Frýdek-Místek je profesionálně a s respektem k důstojnosti a svobodě člověka pomáhat lidem, a to prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb i humanitárních aktivit.

 

Cíle

Cílem Charity Frýdek Místek je:

 • poskytovat kvalitní služby cílovým skupinám,
 • vytvářet rovnováhu mezi potřebami organizace a potřebami klientů,
 • reagovat na potřeby společnosti a řešit problémy, se kterými se společnost potýká,
 • podporovat rozvoj organizace a osobnostní a profesní růst zaměstnanců,
 • vytvářet bezpečné a motivující prostředí, jak pro klienty, tak pro zaměstnance,
 • být stabilní sama o sobě a tím poskytovat jistotu jiným,
 • stát na zdravých ekonomických základech,
 • posilovat prvky firemní kultury a budovat nové,
 • aktivně komunikovat s veřejností.

 

Vize

Charita Frýdek-Místek je určujícím poskytovatelem služeb, garantem kvality a významným inovátorem.

 

Péče o zaměstnance

Uvědomujeme si, že jedním ze základních pilířů Charity Frýdek-Místek jsou naši zaměstnanci. Ucelenýsystém benefitů je jedním z nástrojů naší zaměstnanecké politiky.

 

Organizační struktura

Charita Frýdek-Místek má 15 středisek, která poskytují odborné sociální a zdravotní služby. Jednotlivá střediska Charity-Místek jsou: Dům pokojného stáří, Oáza pokoje, Charitní pečovatelská služba, Salvia - domácí zdravotní péče, Poradenské centrum, Denní centrum Maják, Klub Nezbeda, Centrum Pramínek, ZOOM, Rebel, Charitní odlehčovací služba a Charitní týdenní stacionář, Půjčovna pomůcek.