Pro praktikanty

Praxi poskytujeme studentům z oborů:
zdravotní sestra, sociální práce, sociální politika, pedagogika, psychologie a z jiných příbuzných oborů.

Požadavky na praktikanty:

 • kladný vztah k cílové skupině vybrané služby,
 • flexibilita,
 • kreativnost,
 • komunikativnost,
 • empatie,
 • schopnost pracovat v týmu,
 • schopnost pracovat se skupinou,
 • schopnost pracovat samostatně.

Postup pro zajištění praxe:

 • Ať předejmeme případným nesrovnalostem v očekávání, zjistěte si informace, o jakou službu se jedná,
 • Domluvte si dopředu (telefonicky nebo emailem) osobní schůzku s pověřeným pracovníkem střediska (kontaktní údaje jsou uvedeny níže) nebo kontaktujete koordinátorku vzdělávání.
 • Připravte si informace o své představě o praxi, době trvání, o časovém rozmezí a o cílech, které budete v rámci praxe chtít naplnit.
 • Na osobní schůzce s pověřeným pracovníkem střediska proberete podrobnosti a konkrétní podobu Vaší praxe.
 • Některé ze služeb mají pro praktikanty připraveny dotazníky, které vyplníte. Odkazy na dotazníky naleznete níže.
 • Po skončení praxe Vás čeká zhodnocení průběhu praxe.

Podmínkou pro praxi je písemná smlouva uzavřená mezi vzdělávací institucí/školou a organizací: Charita Frýdek-Místek, Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupená Mgr. Martinem Hořínkem, MBA, ředitelem, IČ 45235201.

Konkrétní středisko a jeho adresa se uvádí jako místo výkonu praxe.

Co studenta čeká na praxi:

 • Získání vhledu do fungování a organizační struktury Charity Frýdek-Místek a jejich středisek, získání základních informací o poslání a cílech organizace.
 • Získání praktických zkušeností z přímé práce s klienty služeb.
 • Získání přehledu o administrativní stránce služeb.
 • Získání dalších potřebných informací (odkazů) ke studijnímu plánu a k cílům praxe.

Pokud se praktikantovi na středisku líbí a je oboustranný zájem, je možné s ním dále spolupracovat buď formou dobrovolnictví, nebo pracovněprávního vztahu (dohoda o provedení práce, pracovní smlouva). 

Dotazníky pro praktikanty

Kontakty pro praktikanty

Dům pokojného stáří:
Petra Sabelová, Bc. Lucie Zíková DiS. (pro studenty sociálních oborů), 
Bc. Nikola Hrtúsová (pro studenty zdravotních oborů)

Oáza pokoje:
Bc. Silvie Doskočová (pro studenty sociálních oborů VŠ a VOŠ)
Mgr. Iva Kulhánková a Taťána Bílasová (pro studenty sociálních oborů SŠ)
Eliška Kalmusová (pro studenty zdravotních oborů) 

Poradenské centrum:
Mgr. Hana Baránková (pro studenty VŠ psychologie a frekventanty akreditovaného psychoterapeutického výcviku), 
Bc. Gabriela Cvejnová, DiS. (pro studenty VOŠ či VŠ sociálních či právnických oborů)

Centrum Pramínek:
Alena Niesnerová, DiS.

Denní centrum Maják:
Mgr. Dita Vrba

Salvia - domácí zdravotní péče:
Mgr. Pavla Stýskalová, Dis.

Charitní pečovatelská služba:
Michaela Míčková, DiS.

Charitní odlehčovací služba:
Mgr. Darja Hamalová

Klub Nezbeda:
Adéla Juřicová, DiS.

Rebel:
Sylva Michalíková, DiS.

ZOOM:
Bc. Lucie Dodová, DiS.

Beskydské centrum duševního zdraví:
Mgr. Karolína Ponická

Terénní odlehčovací služba:
Kateřina Göttlicherová, DiS.

Denní stacionář Paskov:
Mgr. Marcela Piskořová

Ředitelství:
Mgr. Martina Petrová (pro studenty ekonomických oborů a veřejné správy)