Pro praktikanty

Praxi poskytujeme studentům z oborů:
zdravotní sestra, sociální práce, sociální politika, pedagogika, psychologie a z jiných příbuzných oborů.

Požadavky na praktikanty:

 • kladný vztah k cílové skupině vybrané služby,
 • flexibilita,
 • kreativnost,
 • komunikativnost,
 • empatie,
 • schopnost pracovat v týmu,
 • schopnost pracovat se skupinou,
 • schopnost pracovat samostatně.

Postup pro zajištění praxe:

 • Ať předejmeme případným nesrovnalostem v očekávání, zjistěte si informace, o jakou službu se jedná,
 • Domluvte si dopředu (telefonicky nebo emailem) osobní schůzku s pověřeným pracovníkem střediska (kontaktní údaje jsou uvedeny níže, nebo kontaktujete koordinátorku vzdělávání).
 • Připravte si informace o své představě o praxi, době trvání, o časovém rozmezí a o cílech, které budete v rámci praxe chtít naplnit.
 • Na osobní schůzce s pověřeným pracovníkem střediska proberete podrobnosti a konkrétní podobu Vaší praxe.
 • Některé ze služeb mají pro praktikanty připraveny dotazníky, které vyplníte. Odkazy na dotazníky naleznete níže.
 • Po skončení praxe Vás čeká zhodnocení průběhu praxe.

Podmínkou pro praxi je písemná smlouva uzavřená mezi vzdělávací institucí/školou a organizací: Charita Frýdek-Místek, F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupená Mgr. Martinem Hořínkem, ředitelem, IČ 45235201.

Konkrétní středisko a jeho adresa se uvádí jako místo výkonu praxe.

Co studenta čeká na praxi:

 • Získání vhledu do fungování a organizační struktury Charity Frýdek-Místek a jejich středisek, získání základních informací o poslání a cílech organizace.
 • Získání praktických zkušeností z přímé práce s klienty služeb.
 • Získání přehledu o administrativní stránce služeb.
 • Získání dalších potřebných informací (odkazů) ke studijnímu plánu a k cílům praxe.

Pokud se praktikantovi na středisku líbí a je oboustranný zájem, je možné s ním dále spolupracovat buď formou dobrovolnictví, nebo pracovněprávního vztahu (dohoda o provedení práce, pracovní smlouva). 

Dotazníky pro praktikanty

Kontakty pro praktikanty

Dům pokojného stáří:
Bc. Lucie Zíková DiS. (pro studenty sociálních oborů), 
Bc. Nikola Hrtúsová  (pro studenty zdravotních oborů)

Oáza pokoje:
Mgr. Iva Kulhánková  (pro studenty sociálních oborů), 
Taťána Bílasová a Jaroslava Michnová (pro studenty zdravotních oborů) 

Poradenské centrum:
Mgr. Hana Baránková (pro studenty VŠ psychologie a frekventanty akreditovaného psychoterapeutického výcviku), 
Mgr. Lenka Janečková (pro studenty VOŠ či VŠ sociálních či právnických oborů)

Centrum Pramínek:
Mgr. Lenka Vaňková, DiS.

Denní centrum Maják:
Bc. Jana Mecová, DiS.

Salvia - domácí zdravotní péče:
Mgr. Pavla Stýskalová

Charitní pečovatelská služba:
Mgr. Marcela Piskořová

Charitní odlehčovací služba a týdenní stacionář:
Mgr. Darja Hamalová

Klub Nezbeda:
Mgr. Alena Kopidolová

Rebel:
Bc. Martin Paľov

ZOOM, ZOOM - Beskydské centrum duševního zdraví:
Mgr. Kristýna Syslová

Terénní odlehčovací služba:
Kateřina Göttlicherová, DiS.