Informace pro Tříkrálové koledníky

Pro letošní rok probíhá sbírka od 1. do 24. ledna 2021.

Při koledování vždy dbejte na svou bezpečnost. Při jakémkoli vážnějším problému (úraz koledníka, ztráta průkazky aj.) musí vedoucí skupinky kontaktovat asistenta, který bude po celou dobu sbírky k dispozici.
Asistentem Tříkrálové sbírky (TKS) za Charitu Frýdek-Místek je Jana Opluštilová, tel.: 734 682 682, email: jana.oplustilova@charitafm.cz  

Dbejte na dodržování aktuálních vládních a hygienických opatření. Neohrožujte sebe ani dárce.

 • dodržujte 3R - rouška, rozestupy, ruce (hygiena - v taškách máte k dispozici dezinfekce)
 • nevstupujte do domácností (koleda probíhá venku, u vstupních dveří)
 • pokud to aktuální situace nedovolí, kolednická skupina nezpívá koledu (můžete využít hudebních nástrojů nebo hudby z mobilu)

V jakých případech volat Tříkrálového asistenta

 • Pokladnička:
  - je porušená, natržená pečeť nebo je pokladnička jakýmkoliv způsobem poškozena (např. praskne dno, povolí víko, aj.)
  - v případě krádeže pokladničky jinou osobou je nutno okamžitě informovat Policii ČR a rovněž asistenta.
 • Průkazka - je poškozená, nečitelná, roztržená nebo došlo ke ztrátě průkazky. Volejte asistentovi a ten vám doručí průkazku novou.
 • Napadení – pokud se stane, že vás někdo napadne, je vaše zdraví přednější před obranou sbírkové pokladničky a obnosu v ní. Důležité v těchto případech je, abyste si co nejpřesněji zapamatovali popis pachatelů, který pak pomůže policii s jejich odhalením. Je nutné, aby vedoucí skupinky v případě napadení či jiných problémů informoval asistenta a měl u sebe kontaktní údaje.
 • Úraz – v případě úrazu má Charita pro koledníky sjednané pojištění u pojišťovny UNIQA. Je tedy nutné, abyste v případě úrazu kontaktovali koordinátora ve své obci/farnosti a ten následně kontaktuje asistenta Charity Frýdek-Místek.

Pokud budete mít možnost, vyfoťte úraz nebo zranění nebo událost, která se vám přihodí. Je dobré mít také svědka, který nehodu dosvědčí.

V případě, že budete muset být ošetřeni lékařem, uschovejte lékařskou zprávu, která se pak doloží k oznámení o pojistné události.

Úrazem se myslí – pokousání psem, upadnutí na ledu a následné zranění, a jiné situace.

Ostatní věci – např. když vám dojdou cukříky, kalendáříky, křída nebo nebudou stačit dárky pro koledníky, volejte asistentovi a ten vám potřebné věci doveze v nejbližším možném čase.

V případě jakékoliv události, která by naznačovala, že došlo k porušení pravidel o zacházení s pokladničkami, příp. k podezření o spáchání přestupku či činu (např. falešní koledníci), vedoucí skupinek budou o této skutečnosti neprodleně informovat asistenta.

 

Poděkování koledníkům 

Pro rok 2021 jsme pro vás jako poděkování zajistili hodinu a půl plavání zdarma na Aquaparku.
Vstupenky budou umístěny v taškách s cukry a kalendáříky. Pokud nedostanete dostatek vstupenek, prosím kontaktuje koordinátora.

S volnou vstupenkou pak budete moci navštívit Aquapark na Olešné v termínu 1. ledna – 28. února 2021.
Vstupenky jsou určeny pouze pro koledníčky, kteří se zúčastní Tříkrálové sbírky.

Pokud bude v termínu 1. ledna až 28. února Aquapark Olešná uzavřen a nebude tedy možné využít volnou vstupenku, bude její platnost posunuta do března podle pravidla:

Kolik dní bude Aquapark uzavřen v lednu nebo únoru – o tolik dní se prodlouží platnost volné vstupenky do března.

 

Soutěž pro koledníky

Vyhlašujeme soutěž pro všechny koledníky. Soutěž bude rozdělena do třech kategorií:

1) Nejmenší koledníci (do 7let) - mají za úkol nakreslit obrázek, který měl vystihovat „moje koledování“ (doručit koordinátorovi nebo poslat naskenované mailem)

2) Fotka koledníka nebo celé skupinky koledníků – pro všechny věkové kategorie - poslat emailem (kontakty naprvní straně)

3) Video – natočte krátké video z koledování (stačí na mobilní telefon) a pošlete emailem nebo přes úschovnu. Pro všechny věkové kategorie.

Účastí v soutěži souhlasíte se zveřejněním soutěžní fotky, obrázku nebo videa na našem webu, případně sociálních sítích nebo v tištěných materiálech Charity Frýdek-Místek. Fotky, obrázky a videa můžete posílat do 24.ledna 2021. Následně bude probíhat hlasování na webu Charity Frýdek-Místek, a to do 31. ledna 2021. Fotka, obrázek a video s nejvíce hlasy budou oceněny.

Fotky, obrázky a videa můžete posílat do 14. ledna 2021.

#koledascharitoufm

Sdílejte fotky nebo videa s hashtagem #koledascharitoufm a soutěžte o super ceny. Všechny příspěvky s tímto hashtagem zařadíme do slosování a vylosujeme tři šťastlivce, kteří od nás dostanou dárek. Počet příspěvků za jednu osobu není omezen. Čím více toho nasdílíte, tím větší šanci na výhru máte.

Zúčastnit se můžete obou soutěží zároveň.