Informace pro Tříkrálové koledníky

Pro letošní rok probíhá sbírka od 1. do 14. ledna.

Při koledování vždy dbejte na svou bezpečnost. Při jakémkoli vážnějším problému (úraz koledníka, ztráta průkazky aj.) musí vedoucí skupinky kontaktovat asistenta, který bude po celou dobu sbírky k dispozici.
Asistentem Tříkrálové sbírky (TKS) za Charitu Frýdek-Místek je Jana Opluštilová, tel.: 734 682 682, email: jana.oplustilova@charitafm.cz  

 

V jakých případech volat Tříkrálového asistenta

 • Pokladnička:
  - je porušená, natržená pečeť nebo je pokladnička jakýmkoliv způsobem poškozena (např. praskne dno, povolí víko, aj.)
  - v případě krádeže pokladničky jinou osobou je nutno okamžitě informovat Policii ČR a rovněž asistenta.
 • Průkazka - je poškozená, nečitelná, roztržená nebo došlo ke ztrátě průkazky. Volejte asistentovi a ten vám doručí průkazku novou.
 • Napadení – pokud se stane, že vás někdo napadne, je vaše zdraví přednější před obranou sbírkové pokladničky a obnosu v ní. Důležité v těchto případech je, abyste si co nejpřesněji zapamatovali popis pachatelů, který pak pomůže policii s jejich odhalením. Je nutné, aby vedoucí skupinky v případě napadení či jiných problémů informoval asistenta a měl u sebe kontaktní údaje.
 • Úraz – v případě úrazu má Charita pro koledníky sjednané pojištění u pojišťovny UNIQA. Je tedy nutné, abyste v případě úrazu kontaktovali koordinátora ve své obci/farnosti a ten následně kontaktuje asistenta Charity Frýdek-Místek.

Pokud budete mít možnost, vyfoťte úraz nebo zranění nebo událost, která se vám přihodí. Je dobré mít také svědka, který nehodu dosvědčí.

V případě, že budete muset být ošetřeni lékařem, uschovejte lékařskou zprávu, která se pak doloží k oznámení o pojistné události.

Úrazem se myslí – pokousání psem, upadnutí na ledu a následné zranění, a jiné situace.

Ostatní věci – např. když vám dojdou cukříky, kalendáříky, křída nebo nebudou stačit dárky pro koledníky, volejte asistentovi a ten vám potřebné věci doveze v nejbližším možném čase.

V případě jakékoliv události, která by naznačovala, že došlo k porušení pravidel o zacházení s pokladničkami, příp. k podezření o spáchání přestupku či činu (např. falešní koledníci), vedoucí skupinek budou o této skutečnosti neprodleně informovat asistenta.

 

Poděkování koledníkům 

Pro rok 2020 jsme pro vás jako poděkování zajistili hodinu a půl plavání zdarma na Aquaparku.
Vstupenky budou umístěny v taškách s cukry a kalendáříky. Pokud nedostanete dostatek vstupenek, prosím kontaktuje koordinátora.

S volnou vstupenkou pak budete moci navštívit Aquapark na Olešné v termínu 1. ledna – 28. února 2020.
Vstupenky jsou určeny pouze pro koledníčky, kteří se zúčastní Tříkrálové sbírky.

 

Soutěž pro koledníky

Vyhlašujeme soutěž pro všechny koledníky. Soutěž bude rozdělena do třech kategorií:

 1. Nejmenší koledníci (do 7let) - mají za úkol nakreslit obrázek, který měl vystihovat „moje koledování“ (doručit koordinátorovi nebo poslat naskenované mailem)
 2. Fotka koledníka nebo celé skupinky koledníků – pro všechny věkové kategorie - poslat emailem (kontakty na vní straně)
 3. Video – natočte krátké video z koledování (stačí na mobilní telefon) a pošlete emailem nebo přes úschovnu. Pro všechny věkové kategorie.

Z každé kategorie bude vybrán nejlepší obrázek, fotka nebo video. Ty budou oceněny.

Účastí v soutěži souhlasíte se zveřejněním soutěžní fotky, obrázku nebo videa na našem webu, případně sociálních sítích nebo v tištěných materiálech Charity Frýdek-Místek.

 

Fotky, obrázky a videa můžete posílat do 14.ledna 2020.