Informace pro Tříkrálové koledníky

Pro letošní rok probíhá koledování sbírky od 1. do 15. ledna 2023.

Při koledování vždy dbejte na svou bezpečnost. Při jakémkoli vážnějším problému (úraz koledníka, ztráta průkazky aj.) musí vedoucí skupinky kontaktovat asistenta, který bude po celou dobu sbírky k dispozici.
Asistentem Tříkrálové sbírky (TKS) za Charitu Frýdek-Místek je Silvie Vojkovská, tel.: 733 741 564, email: silvie.vojkovska@charitafm.cz.


V jakých případech volat Tříkrálového asistenta

  • Pokladnička:
    - je porušená, natržená pečeť nebo je pokladnička jakýmkoliv způsobem poškozena (např. praskne dno, povolí víko, aj.)
    - v případě krádeže pokladničky jinou osobou je nutno okamžitě informovat Policii ČR a rovněž asistenta.
  • Průkazka - je poškozená, nečitelná, roztržená nebo došlo ke ztrátě průkazky. Volejte asistentovi a ten vám doručí průkazku novou.
  • Napadení – pokud se stane, že vás někdo napadne, je vaše zdraví přednější před obranou sbírkové pokladničky a obnosu v ní. Důležité v těchto případech je, abyste si co nejpřesněji zapamatovali popis pachatelů, který pak pomůže policii s jejich odhalením. Je nutné, aby vedoucí skupinky v případě napadení či jiných problémů informoval asistenta a měl u sebe kontaktní údaje.
  • Úraz – v případě úrazu má Charita pro koledníky sjednané pojištění. Je tedy nutné, abyste v případě úrazu kontaktovali koordinátora ve své obci/farnosti a ten následně kontaktuje asistenta Charity Frýdek-Místek.

Pokud budete mít možnost, vyfoťte úraz nebo zranění nebo událost, která se vám přihodí. Je dobré mít také svědka, který nehodu dosvědčí.

V případě, že budete muset být ošetřeni lékařem, uschovejte lékařskou zprávu, která se pak doloží k oznámení o pojistné události.

Úrazem se myslí – pokousání psem, upadnutí na ledu a následné zranění, a jiné situace.

Ostatní věci – např. když vám dojdou cukříky, kalendáříky, křída nebo nebudou stačit dárky pro koledníky, volejte asistentovi a ten vám potřebné věci doveze v nejbližším možném čase.

V případě jakékoliv události, která by naznačovala, že došlo k porušení pravidel o zacházení s pokladničkami, příp. k podezření o spáchání přestupku či činu (např. falešní koledníci), vedoucí skupinek budou o této skutečnosti neprodleně informovat asistenta.


Poděkování koledníkům 

Pro rok 2023 jsme pro vás jako poděkování zajistili hodinu a půl plavání zdarma na Aquaparku.
Vstupenky budou umístěny v taškách s cukry a kalendáříky. Pokud nedostanete dostatek vstupenek, prosím kontaktuje koordinátora.

S volnou vstupenkou pak budete moci navštívit Aquapark na Olešné v termínu 1. ledna – 31. března 2023.
Vstupenky jsou určeny pouze pro koledníčky, kteří se zúčastní Tříkrálové sbírky.

Pokud bude v daném termínu Aquapark Olešná uzavřen a nebude tedy možné využít volnou vstupenku, bude její platnost posunuta do března podle pravidla:

Kolik dní bude Aquapark uzavřen v lednu nebo únoru – o tolik dní se prodlouží platnost volné vstupenky do března.


Soutěž pro koledníky

V roce 2023 se budeme těšit na Vámi vytvořené tříkrálové koruny. Do soutěže se můžeš zapojit do 31. ledna 2023.

soutěž_23