Dobrovolnické centrum

Kdo je dobrovolník, jaké jsou jeho předpoklady

"Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci."

Dobrovolníkem Charity Frýdek-Místek se může stát každý člověk starší 15 let, který ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu projeví zájem vykonávat dobrovolnickou činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníci působí jako společníci a kamarádi našich klientů, nenahrazují práci zaměstnanců, nečiní to, za co je odpovědný personál, ale přináší kousek sebe. Dělí se s námi o to, co umí, o své životní příběhy, zážitky, zkušenosti a dovednosti.

Předpokladem pro dobrovolnickou aktivitu je ochota a prostor věnovat svůj volný čas druhým lidem, umět jim naslouchat, být empatický, trpělivý a mít určité komunikační dovednosti.

 

 • Zaujala Vás myšlenka dobrovolnictví?
 • Zbývá Vám nějaký volný čas?
 • Rádi byste ho využili ku prospěchu lidem, kteří to potřebují?

Pokud ano, neváhejte a dejte nám o sobě vědět, 6hADR9jm5mrjEKd6jWmKDc, těšíme se na Vás!

Co může dobrovolník získat?

Naším cílem jsou spokojení dobrovolníci, kteří se cítí být potřební, jasně vnímají svou úlohu v charitním středisku a jsou součástí týmu našich pracovníků.

Formou dobrovolnické činnosti má každý možnost setkávat se s lidmi a pomoci těm, kteří pomoc druhé osoby z nejrůznějších důvodů potřebují. Dobrovolnická činnost je nejen přínosem a obohacením pro ty, kteří pomoc přijímají, ale také pro ty, kteří pomoc poskytují.

Dobrovolníci získávají díky své dobrovolnické aktivitě nové zkušenosti a dovednosti, pocit užitečnosti, svůj volný tráví kvalitně a smysluplně, navazují nové přátelské vztahy a mohou všestranně rozvíjet svou osobnost.

Dobrovolníci se pravidelně setkávají 5x ročně. Na setkáních si předávají zkušenosti ze svých dobrovolnických aktivit, vzájemně se seznamují a získávají informace o uplynulých či nadcházejících aktivitách v Dobrovolnickém centru.

Jako poděkování za jejich záslužnou činnost nabízí Dobrovolnické centrum možnost účastnit se různých volnočasových kreativních programů např. pletení z pedigu nebo kurz základů keramiky, výrobu adventních věnců, společné vytváření vánočních přání, dále požehnání pro dobrovolníky, kurzy první pomoci a přednášky a interaktivní semináře týkající se zkvalitnění dobrovolnické služby. Dobrovolníkům je nabídnuta 1x ročně supervize jako podpora pro jejich dobrovolnickou činnost.

Chcete se stát dobrovolníkem?

Než se rozhodnete stát se dobrovolníkem, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • proč chci být dobrovolníkem?
 • co je mojí motivací?
 • co od této činnosti očekávám?
 • kolik času mohu dobrovolnické činnosti věnovat?
 • chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolnické pomoci mohl/a využít?
 • jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá?

Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.

V případě zájmu o dobrovolnickou aktivitu absolvuje dobrovolník vstupní rozhovor s koordinátorkou dobrovolníků, která jej seznámí s možnostmi dobrovolnické činnosti v Charitě Frýdek-Místek a vzájemně si ujasní své představy o budoucí spolupráci. Pro dobrovolnickou činnost je důležitá motivace dobrovolníka, na kterou je během vstupního rozhovoru dotazován.

Po úspěšném absolvování vstupního rozhovoru prochází dobrovolník povinným školením, během kterého je seznámen s posláním Charity Frýdek-Místek a jejími středisky, s náplní činnosti dobrovolníka, s organizací Dobrovolnického centra a se svými právy a povinnostmi. Na závěr školení vyplní dobrovolník Registrační kartu, Závazek mlčenlivosti a Smlouva o výkonu činnosti dobrovolníka.

Jak mohou dobrovolníci pomoci

Dobrovolníci nenahrazují práci zaměstnanců, ale stávají se společníky našich klientů, kterým pomáhají kvalitně a smysluplně trávit jejich volný čas.

Mezi náplň činnosti dobrovolníků patří:

 • společenský kontakt s klienty v charitních střediscích a domácnostech, a to formou povídání si, čtení, hraní stolních her, procházek po okolí
 • doprovázení klientů na mši sv., koncerty, do obchodu, do kavárny, na výlety pořádané charitním střediskem apod.
 • pomoc při přípravě a realizaci pracovních terapií a kreativních volnočasových činností jako jsou výtvarné techniky, zpívání a hraní na hudební nástroje, pečení a vaření, pomoc s tréninkem paměti, pomoc s prací na PC
 • doučování dětí na prvním stupni ZŠ
 • pomoc Charitě Frýdek-Místek při přípravě a realizaci různých veřejných jednorázových akcí s kulturním, společenským a sportovním zaměřením

 

Komu dobrovolníci pomáhají

Dobrovolníci v Charitě Frýdek-Místek pomáhají seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním, lidem s psychickým onemocněním a dětem a mládeži ohroženými rizikovým způsobem života.

Činnost dobrovolníka je řízena koordinátorkou dobrovolníků a pověřenými zaměstnanci, tzv. kontaktními osobami pro dobrovolníky na jednotlivých střediscích.

Naši dobrovolníci se zapojují v těchto službách:

Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví je dnes pro stále větší množství firem smysluplná a běžná forma naplňování jejich společenské odpovědnosti (anglicky CSR - Corporate Social Responsibility)
Jedná se o formu firemního dárcovství, kdy místo peněz daruje firma čas, práci a schopnosti svých zaměstnanců, a to na veřejně prospěšný projekt. Díky firemnímu dobrovolnictví je tedy možné přirozeně propojit komerční a neziskový sektor.

Firemní dobrovolnictví přináší užitek všem zapojeným stranám:

 • nezisková organizace získá zdarma pracovní sílu, která jí může poradit s řešením v různých oblastech, vylepšit prostředí pro klienty nebo věnovat svůj čas klientům
 • zaměstnanci firem zažijí velmi specifický den, který jim pomůže vystoupit z každodenního stereotypu a dovolí jim podívat se na svůj život z odstupu. Díky osobní zkušenosti rovněž mohou lépe pochopit problematiku neziskové organizace.
 • zaměstnavatelé vysílají pozitivní signál směrem k obyvatelům regionu a ukazují, že jim záleží na kvalitě jejich života a rozvoji komunity.

 

 

Kontaktní údaje

Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 734 682 682
e-mail: tereza.staroscakova@charitafm.cz 

pngkey.com-desktop-icon-png-8393923 580b57fcd9996e24bc43c521

podrobnější kontakty


Dobrovolnické centrum je provozováno s finanční podporou Statutárního města Frýdek-Místek

Logo_města_Frýdek-Místek