Služby pro seniory, nemocné a osoby se sníženou soběstačností

Senioři, nemocní a osoby se sníženou soběstačností jsou naší největší cílovou skupinou a tak si zaslouží pozornost.

 

104

Charitní pečovatelská služba

umožňuje starším a nemocným osobám se sníženou soběstačností, žijícím v regionu Frýdek-Místek, žít a dožít ve své domácnosti s naší podporou a pomocí.

kontakt: 733 676 613

více o službě

tos - web

Terénní odlehčovací služba

poskytuje dočasnou individuální podporu a pomoc osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí, ale jsou závislé na pomoci jiné osoby a to v situaci, kdy je možné zůstat doma.

kontakt: 731 638 280

více o službě

DSC_9646

Salvia - domácí zdravotní péče

zajišťuje péči o pacienta v jeho domácím prostředí, kterou předepisuje jeho praktický lékař popřípadě na omezenou dobu také lékař zdravotnického zařízení, ve kterém pacient pobýval.

kontakt: 731 421 627

více o službě

dps

Dům pokojného stáří

je pobytová služba s nepřetržitým provozem, která zajišťuje služby sociální péče starým, nemocným lidem, kteří pro svou nepříznivou situaci, nejsou schopni se o sebe trvale a nepřetržitě postarat.

kontakt: 731 604 378

.více o službě

r1

Charitní odlehčovací služba

umožňuje pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici, čas k řešení osobních záležitostí) a tím dočerpání sil pro další péči o osobu se sníženou soběstačností,.

kontakt: 734 760 838

více o službě

OdlehčovacíSL.

Charitní týdenní stacionář

poskytuje pomoc a podporu při péči o vlastní osobu, pomoc při trávení volného času formou aktivit nebo rehabilitace, které přispívají k udržení  schopností uživatele, a to nepřetržitě v týdenním režimu.

Kontakt: 734 760 838

více o službě

ball-2585603_1920

Podpora pro pečující


nabízí podporu  a poradenství osobám, které se doma starají o své nemocné blízké, jsou v nové situaci a mnohdy si neví sami rady.

kontakt: 737 813 578

VÍCE O SLUŽBĚ


 

 

půjčovna pomůcek

Půjčovna pomůcek


umožňuje zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro nemocné a osoby se sníženou hybností.

kontakt: 734 265 571

více o službě

 
dobrovolníci

Seniorpoint


je kontaktní místo, přátelské k seniorům. Nabízí širokou paletu informací vedoucí k ochraně seniorů, zajištění jejich potřeb a zájmů.

kontakt: 703 873 899

VÍCE O SLUŽBĚ