Charita sobě 2020

 

  • Sborník příspěvků programu interního vzdělávání Charita sobě 2020

Anotace vzdělávacích akcí 2020

 

Arteterapie
Kristýna Syslová

„Cestou umění ke svému JÁ.“

Sebezkušenostní prožití arteterapie přináší do našich životů mnoho otázek a odpovědí.
Cílem setkání bude představit vybrané techniky arteterapie tak, aby je bylo možné aplikovat
při rozvoji vlastní osoby, nebo při práci s klienty.

Generace XYZ
Martina Petrová

Víte, kdo to jsou mileniálové? Komu se přezdívá Husákovy děti a jak se projevuje tichá generace?
Jaké mohou být mezi generacemi rozdíly ve vztahu k moderním technologiím, k práci, k financím?
Toto jsou okruhy témat, kterým bude věnován seminář s názvem Generace X, Y, Z.

Jak fotit a nastavit fotoaparát
Alena Cmielová

Základy fotografování, seznámení s přístrojem, mobil, kompaktní fotoaparát, zrcadlovka, bez zrcadlový fotoaparát atd.
Práce s časem a pochopení jak a proč
Nastavení ISO 
Jak využívat světlo a světelných podmínek
Korekce expozice (vyvážení bílé)
Jak pracovat s objektem"portrét"

Nastavení mysli s prvky přístupu CARe a mindfullness
Dominika Jonáková, Kristýna Syslová

Model Care – komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci se zaměřuje na přítomnost, silné stránky a zotavení. Mindfullness je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, bez hodnocení, posuzování nebo očekávání. Abychom byli schopni společně s klientem hledat jeho silné stránky a pomoci mu na cestě k zotavení, musíme věřit, že zotavení možné je, u každého, a každý také disponuje silnými stránkami, a v tom nám pomůže vhodné nastavení naší mysli. Propojení tří souvisejících témat, propojení teorie s praxí.

Poskytování zpětné vazby aneb jak slovně podporovat kolegy nebo klienty
Hana Baránková

Nejprve budeme společně přemýšlet nad tím, proč vlastně s kolegy mluvit o tom, jak vnímáme jejich práci. Povíme si také o základních pravidlech takové komunikace a budeme mít i možnost si poskytování zpětné vazby prakticky vyzkoušet.

Problematika dědictví (jaká jsou základní pravidla a na co si dát pozor)
Lenka Janečková

Ačkoliv to bude znít poněkud krutě – dědictví se týká každého z nás, minimálně jednou. Právo rozhodnout o tom, jak bude s mým majetkem naloženo po mé smrti, má každý z nás, ale jen málokdo tohoto práva využije. Během semináře Vás provedu zákonnými možnostmi dědění – ze závěti, dle dohody dědiců či ze zákona. V neposlední řadě se budeme věnovat palčivým otázkám dědění – zadlužené dědictví, nepominutelný dědic, vydědění potomka či dědění nesezdaných partnerů.

Respekt k sobě jako základ respektu k druhým
Martin Hořínek

Těžko budeme respektovat druhé a těžko budeme druhými respektováni, pokud se nenaučíme respektovat sami sebe. To je základní myšlenka, s níž budeme pracovat. Budeme se zamýšlet nad tím, co je respekt, jak si jej představujeme, jak by měl vypadat u jiných i u nás samotných. I tady totiž, stejně jako v mnoha jiných případech platí, že je zapotřebí začít u sebe.

Výroba mýdel
Terezie Kolčárková, Alena Matýsková

Účastníci se dozví, jaké jsou možnosti a jaké postupy se mohou použít při výrobě mýdel, seznámí se s materiálem a pomůckami, které jsou k tomu potřeba.  Sami si vyzkouší dva postupy a vyrobená mýdla si odnesou domů.

Základní přehled postupu při oddlužení (v jaké situaci oddlužení využít a jak to bude probíhat)
Gabriela Cvejnová

S dluhy se často setkáváme ve svém osobním životě či profesním u svých klientů. Jednou z možnosti řešení tíživé finanční situace může být oddlužení. Přednáška vás provede celým procesem oddlužení (lidově tzn. „osobním bankrotem“). 

Zvyšování hodnoty jako nástroj pracovního i osobního růstu (a konkurenční výhody)
Martin Hořínek

Co je to hodnota a jak ji určíme? To je výchozí otázka, kterou si položíme. V ekonomické teorii existuje vzorec, jakým se dá hodnota (organizace, podniku) vypočíst. Zobecnění tohoto vzorce se dá použít na cokoli v našem životě a okolí včetně nás samých. Ukážeme si, jak se dá tato myšlenka aplikovat na osobní i profesní růst, jak s hodnotou a sebehodnotou pracovat a s jakými limity počítat.

Ženská cykličnost a její využití v zaměstnání 
Lucie Zíková

Ženský cyklus neboli menstruační cyklus je pro mnohé týden menstruace. Ženská cykličnost není pouze týden menstruace, ale jsou to 4 týdny, 4 fáze. Jako roční období, jako fáze měsíce, střídání dne a noci, svět okolo je cyklický. Je to logické, empatické, kreativní a obohacující. Přijďte se podívat na toto téma blíže.. získat nadhled, poznat sama sebe a poté své poznatky využít v zaměstnání i v osobním životě.

Přijďte zjistit pro sebe sama: Co mi právě dnes půjde nejlépe? Jaké jsou dnes mé zesílené schopnosti? Čemu se mám dnes raději vyhnout? Jak můžu efektivněji dosáhnout svého cíle, splnit úkol? Jak můžu zvýšit svou vnitřní pohodu?

Nelze mít tři dny volna každý měsíc, ale můžeme si najít cestu, která nám pomůže si  naplánovat celý měsíc nám na míru. Mou přednáškou vám předám informace o ženském cyklu, které vám pomohou být spokojenější ženou, matkou, manželkou i kolegyní v práci.