Týden nízkoprahových klubů ovládl Nezbedu
1. října 2021 Aktuálně u nás

Týden nízkoprahových klubů ovládl Nezbedu

Od 20. 9. do 24. 9. 2021 se uskutečnila celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů, kterou pořádala Česká asociace streetwork. Středisko Charity Frýdek-Místek, Klub Nezbeda, je jedním z členských zařízení, a proto se zapojilo. Tento rok akce nesla podtitul „Škola, jak ji neznáme“. Vzhledem k tomu, že Klub Nezbeda se snaží navazovat spolupráci s okolními základními školami, která nebyla v době uzavření škol možná, téma se nám hodilo a rozhodli jsme se ho využít.

Od pondělí do pátku měly pracovnice Klubu Nezbeda domluvenou spolupráci s okolními školami, před kterými prezentovaly činnost obou Klubů Nezbeda. Nakonec se akce uskutečnila před čtyřmi základními školami ve Frýdku-Místku. Před každou školou byl připraven stánek, kde pracovnice prezentovaly činnosti Klubu Nezbeda. Zároveň si kolemjdoucí žáci mohli zasoutěžit pomocí kola štěstí, mohli si vyrobit placku, vyhrát malou odměnu nebo namalovat kamínek. Pomocí miniaktivit děti poznaly prostředí obou kluboven a získaly tak základní informace. Týdnu nízkoprahových klubů předcházela ještě jedna akce, kdy se Klub Nezbeda domluvil se sedmou základní školou a uspořádal pro šesté třídy adaptační dopoledne. Žáci tří šestých tříd strávili v Klubu Nezbeda pár příjemných hodin, ve kterých se seznámili s prostory a činností Klubu Nezbeda a zároveň upevnili vztahy ve třídě. Pracovnice měly připraveny interaktivní a poznávací hry, ochutnávku různých soutěží, kreativní koutek a na konci následovala diskuse. Společně jsme si užili spoustu zábavy a více se poznali. Věříme, že i tímto způsobem se nám podařilo nastartovat spolupráci s některými základními školami z Frýdku-Místku a do budoucna bychom rádi takto pokračovali.

Adéla  Juřicová DiS.

Adéla Juřicová DiS.

sociální pracovník, zástupce vedoucí
Tel.: 737 245 265 E-mail: W_rvRW%m~bpy.Z4WH-uk87j71fkmb